Cernunnos


Skulptur - Grötlingbo - Nära - Karta

Gotland, Cernunnos - foto: Bernt Enderborg

Läser man historia om Gotland så kommer man förr eller senare att stöta på antaganden om den keltiske hjortguden Cernunnos, allra särskilt om man läser om den bildsten de funnit vid Rikvide i När (Huita stjerna).

Bilden ovan finns på Grötlingbo medeltida kyrka, där en hel svit av underliga bilder löper längs söderväggen. Dessa reliefer har föreslagits visa olika saker men än så länge har väl ingen föreslagit att Cernunnos är med bland dessa, och det gör inte heller jag - Cernunnos framställs som en man med horn.

- Känns det långsökt?

- Okej då. Men besök gärna Vallby kyrka i Skåne där det antas att samme stenmästare Sigrafh som gjort relieferna i Grötlingbo också knackat till sådana därstädes.

Och i förbigående kanske kan sägas att Jens Holgerson Ulfstand gästade predikningarna i Vallby kyrka när han tronade i sitt gotländska Glimmingehus.

Och för att skåningar inte skall bli gramse på att jag kallar Glimmingehus för ett gotländskt hus så kan jag väl säga att historieförfattare på 15- och 1600-talet här på Gotland sa att gutarna i tidernas begynnelse helt enkelt var utvandrade skåningar. De antog rent av att de utvandrat från Cimbrishamn, vilket jag skriver ifall du råkar vara skåning och vet var Vallby kyrka ligger.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Hundar

7,4 km, Alla hundar