Rökelsekar


Målningar - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Rökelsekar - foto: Bernt Enderborg

Ovanför triumfbågen i Hejnum kyrka (ei Hajnum körke) står ett par änglar och svänger rökelsekar för att sprida himmelsk vällukt.

Jag är inte mycket för den modärna isärskrivning av ord som förekommer, ibland med skrattretande resultat.

Men rökelse-kar kanhända borde skrivas så emellanåt. Annorlunda skor änglar har förresten.

Den som har läst Petrus de Dacias märkvärdiga bok om Kristina av Stommeln vet att det ibland är tal om himmelskt vällukt, men riktigt vad karln menar vet jag inte. Kanhända luktade det fordom annorlunda i kyrkorna, då riktiga människor gick omkring och spred vällukt med rökelsekar. Men det kan väl inte gärna vara detta Petrus talar om.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen