Kulturkringlan


Skulptur - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Kulturkringlan - foto: Bernt Enderborg

Den så kallade kulturkringlan kommer från en utgammal gotländsk bildsten (400-talet) och alltså inte från Hejnum kyrka som den på bilden ovan, där den finns inknackad som en reliefskulptur på 1100-talet nån gång.

Vad en sådan ursprungligen är tänkt att symbolisera vet jag inte, evighet månne, men nuförtin utvisar den i alla fall platsen för något sevärt.

Ganska gott om sådana på de gutars ö, sevärdheter alltså.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen