Globus i Gothem


Skulptur - Gothem - Nära - Karta

Gotland, Globus i Gothem - foto: Bernt Enderborg

Guteinfo har en kort, översiktlig presentation av de medeltida stenmästarna men tanken är att genom exempel visa och kanske diskutera konsten, se Globus under Stenmästarna, och därmed lite av Gotlands historia för dig, ty ämnet är svårt.

Globus sägs vanligen ha bedrivit verksamhet mellan Dalhem, som jag inte kommer att göra någon sida om, och Lau, men bilden ovan visar skulpturer på röstet på Gothem kyrkas stora söderportal. Gothem kyrka, som ligger strax över en mil östnordöst om Dalhem, som vanligen sägs vara nordgränsen för Globus' verksamhet.

Emellertid säger Roosval, den stora undersökaren av Gotlands kyrkor och uppfinnare av anonymnamnet Globus, i Konsthistoriskt inventarium, Kyrkorna i Lina och Halla ting, Halvband 1, Stockholm 1964, att:

"I portalens röste äro äldre verkstycken med reliefer av djur - två stycken - och av en predikande man. Åtminstone de förra ha någon likhet med den rustikale stenmästaren Globus' arbeten och ge oss anledning att tro, att en äldre stenkyrka funnits, en 'kärnkyrka', varav eljest intet bevarats, från mitten av 1100-t. eller något därefter."

Globus, Gothem kyrka på Gotland
Det undre djuret, vad ansiktet är för nåt vet jag inte

Historia

I litteraturen är en "Kärnkyrka" de kyrkor, eller delar, som stod på plats före den kyrka du ser i dag (somt av trä). Så gott som varenda kyrka på landet har undergått många om- och tillbyggnader under medeltiden, stora byggföretag.

Och nu vet du att det gjorde det i Gothem också, som nämns i början av sidan om själva kyrkan (skulpturdetaljer).

Det är alltså inte bara Gothem kastal som visar dig 1100-talet, som förresten kanske är äldre, se t ex den i Hamra, utan varje gång du går in i kyrkan säger 1100-talet goddag goddag

Gothem kyrka är en av Gotlands mest besöksvärda kyrkor.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Bilder

4,1 km, Lina myr i april

Fiskeläge

4,2 km, Agbod fiskeläge
5,1 km, Hangrebod fiskeläge

Fornborgar

4,8 km, Gothemhammar

Företag

73 m, Gothem Logi, restaurang Vedugnen
3,4 km, Ljusmakeriet

Hamnar

4,1 km, Botvaldevik

Kastaler

120 m, Gothem kastal

Kuriosa

3,2 km, Fågelsjön och Birka, Lina myr

Kyrka

0 m, Gothem kyrka

Magiska Gotland

5,3 km, Stenstranden i Gothem

Målningar

7 m, Jona i valfiskens buk
0 m, Mahomet i Gothem
373 m, Månadsbilderna i Gothem
16 m, S:ta Dorotea

Naturreservat

2,6 km, Storsund

Platser

2,4 km, Kyrkbinge vattensåg
1,6 km, Spängar

Skeppssättningar

1,4 km, Jusarve

Skulptur

0 m, Globus i Gothem

Stenrösen

4,4 km, Majsterrojr

Stränder

4,7 km, Åminne havsbad