Magiska Gotland - minnesmärken


Artiklar

Gotland, Magiska Gotland - minnesmärken - foto: Björn Pettersson

Många besökare har förväxlat Gotlands minnesmärken med Visby, som i och för sig innanför ringmuren är Sveriges vackraste stad. Ringmurar finns det fler av i Europa, dock ingen som gör sig så bra som Visby ringmur som med sitt material, omgivningarna och havet som bakgrund liksom passar där den står. Samtidigt är den nog en dumhetens symbol, ty murar, gränser osv. är dumhet alltihop.

Världsarvet

Givetvis hittar du mest information om Visby här på Guteinfo, se Visbysidan.

Men Visby är i själva verket bara en sorts gökunge på Gotland. Nu är i och för sig det mest kända i Gotlands historia brandskattningen av Visby, men det är en sorts förvanskning i sig ty de som gjorde detta menade sig inte alls brandskatta Visby utan de sade sig erövra Gotland.

Magiska Gotland

Det finns inte många på Gotland som endast har Visby i åtanke då vi resonerar om Magiska Gotland. Har man promenerat en kilometer på Torsburgens mur och vet om att den är över 1.000 år äldre så ställer sig saken annorlunda. Känner du till att du i Stånga kan hitta det äldsta minnesmärket från hela den germanska kulturens självständighet och kraft, kanhända Visby förbleknar åtminstone lite grann, eller om det råkar vara dig bekant att Sveriges armé slogs sönder och samman 1313 på Röcklinge backe kan det vara så att Visby storhet inte alltid faller dig i sinnet.

Eller har du stått en tidig morgon och begrundat Uggarde rojr från bronsåldern så är det knappast några krokiga gränder i det 2.500 år yngre Visby som leker i dina tankar. Och på samma sätt är det om du betraktar någon av bildstenarna, som också är långt äldre än Visby, vad är det du tänker på? Eller om du strosar kring i något av våra ängen, som också är en sorts minnesmärken, är det inte Visbys skönhet som faller dig i hågen.

Varför ställa saker mot varann
- Nej, just det! Det behövs inte. Vår historia och minnesmärken är så omfattande på Gotland att så gott som alla som besöker oss lär hitta nåt som intresserar. Visby ligger ju också på Gotland.

Vi har gjort en många guider för att du skall hitta och ta del av hela Gotland.

Välkommen till Gotland!
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson