Ingermans båtmanstorp


Historia - Östergarn - Nära - Karta

Gotland, Ingermans båtmanstorp - foto: Bernt Enderborg

Att ordna båtmanshållet blev en av de första svenska åtgärderna efter övertagandet 1645; det upplöstes 1887. En båtsman kan jämföras med en indelt soldat, och vid 1860-talet fanns 260 båtmanstorp på Gotland.

Byggnadsreglerna för båtmanstorpen fastställdes för Gotlands del 1840. Och 1845, säger hembygdsföreningen, togs beslutet i Ingermans rote att torpet skulle byggas där det står i dag. Historien om torpet får du läsa där, här skall vi bara visa några bilder.

Ovan ser du torpet mitt i bilden med ladugården till vänster som återuppfördes på ruiner i början av 1980-talet.Det var fem gårdar i Östergarn och sex i Gammelgarn som skulle underhålla en båtsman med torp, fähus och en stycke jord att arbeta.Här har vi fähuset med lada som har ett agtak. Det var Kärren Ohlsson som var ledare för arbetet varför allt uppfördes enligt konstens alla regler; Kärren var också kyrkvärd hemma på Fårö och han drog sin inte för att sätta experterna på plats, se Tavlan flyttas icke. I nutid är det dock Kärrens son Åke som är taktäckarbas.I ett fönster på fähuset speglade sig den kvarn som står uppe på backen. Hela området är naturskönt och det ligger en utomordentlig badplats strax bredvid, Sandviken, och fortsätter man vägen fram några hundra meter, åt höger alltså, så kommer man ut på Sysne udd där fiskeläget Sysne har sin hemvist och där det i sin tur finns en litet intressant fiskemuseum och en bod för att köpa fisk av allehanda slag.Trappan in till torpet; jag vet inte om man får gå in och se.

Vill du se ett båtmanstorp till så kanske Hults torp i Rone kan vara nåt.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen