Hammarnäs fiskeläge - Gardbostrand


Fiskeläge - När - Nära - Karta

Gotland, Hammarnäs fiskeläge - Gardbostrand - foto: Bernt Enderborg

Vid den södra kanten av Lillviken ligger ett fiskeläge där fordom folk från socknen Garde, som inte är en kustsocken, hade sin hamn på sydöstra Gotland.

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

Är du inte bevandrad i trakterna så är det väl lika bra att säga att tvärs över viken ligger det fiskeläge som folk från Lau brukade, Nabbu eller Laubostrand. Närkarna själva, folk som bor i socknen, har det bra beställt med sådana i alla fall, som Djaupdöi, Närshamn och Kapellet.

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

Några vackra båtar låg på lit de parade i det blekta fjolårsgräset och tar långsamt farväl av ett älskat hav och Lausholmar som flyter på ytan en bit ut.

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

Längst upp bryggan som byggdes 1974 (jag tyckte mig se detta årtal) ter sig Gardbostrand i motljus på detta sätt. Det gotländska ljuset är så skarpt, se Gotlands magiska ljus, att genom min kamera ser bodarna nästan ut som skuggor. Nu har jag inte någon litteratur om fiskeläget i bokhyllan men jag tror att det inte är så rysligt gammalt, 1600-talet kan man kanhända gissa, ty då infördes något skifte för jordbruksmarken på Gotland; på sina ställen på Hammaren är det fortfarande ett sammelsurium av lotter om jag har förstått rätt.

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

Det finns dock äldre hamnanläggningar på plats, som den ovan strax bredvid den från 1974, men man tycker sig också se andra stenhopar som kanhända tjänat hamn för århundraden sen.

Och i själva verket finns ett ännu äldre fiskeläge strax bredvid, kanske ända från vikingatiden, men det får jag skriva om någon annan gång.

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

Albert Eskeröd som skrev en bok vid namn "Gotländska ständer", Rydahls Boktryckeri AB, Stockholm 1962, säger:

"Hammarnäs ligger bara en dryg kilometer söder om Nabben på Lilla Vikens södra strand. Denna plats ger mycket mindre intryck av gammal strandhuk än det nyss lämnade Nabben. Sju redskapsbodar, ett ganska nytt båthus för två snipor och en iskällare i en liten oregelbunden grupp på grässtranden med några snipor uppdragna på land, dels förtöjda vid den enkla träbryggan, som skyddas något för de ostliga stormarna av en kort och en lång stensträng - detta är Hammarnäs."

Hammarnäs fiskeläge, Gardbostrand

En tupp står i alla fall på båthuset och hälsar solen god morgon varenda dag på Gardbostrand, hon är tidig i trakterna. Kuststräckan och landskapet är omåttligt skönt, och man kan köra från Nabben förbi Gardbostrand, vidare söderut, bakom Djaupdöi, längs norra kanten av Austaveiki (Österviken), och tar man sen vänster över Rikvide (vid kvarnen) så är du strax vid Närkholm (vänster igen två gånger), varefter - du bör besöka Närkholm eller Närsholm - kan ta vägen fram till Närshamn och om du vill också följa kusten fram till Kapellet.

Jag vet inte om det är möjligt att med ord beskriva det hela. Du får prova, du kommer inte att ångra dig.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen