Frukostmöte med kommun 28/11-2007


Artiklar

Gotland, Frukostmöte med kommun 28/11-2007 - foto: Bernt Enderborg

Gotland, sägs det, håller på med något som heter Vision 2025 som skall vara den vision om hur vi vill att samhället skall te sig detta årtal. Vill man läsa det som redan funderats så kan man kika här.

Frukostmötet handlade om näringslivets utveckling, kommunen bjöd på frukost, och det var rätt många intresserade som tagit sig dit. Här på Gotland har man möjligen trasslat till det lite för sig, ty samtidigt med att visionsarbetet pågår har det bildats en organisation för att förbättra tillväxten på Gotland och så har det satsat en del på varumärket Gotland, vilket alltså också är en diskussion som pågår just nu - ordet för dagen anbelangade varumärket tycks för övrigt vara kärnvärden.

Frukostmöte Gotlands kommun

Allt det där hänger givetvis samman, men är komplicerat, och tre fjärdedelar av mötet gick överraskande åt till att arbetsgrupperna på overhead visade olika scheman i visionen där ord och tankar hade delats upp på olika sätt.

Ett visionsarbete handlar ju om framtiden och ett citat som användes av en av deltagarna, som kommer från skaparen av Ishotellet - "Det mesta är ogjort" - framkallade applåder. Ett annat citat från Företagardagen som inte kom till uttryck på detta frukostmöte är det som Graffman hämtade från Tage Danielsson. Jag är inte riktigt säker på ordalydelsen men det går ut på att: den som inte ser bakåt eller framåt, får se upp.

På det hela taget är det utomordentligt att kommunen bjuder in till bl a frukostmöten där de företag som har tid kan titta förbi och, ifall de får möjlighet mellan de skattefinansierade tjänstemännens utläggningar, ge uttryck för sin mening.
/text och foto Bernt Enderborg