Wikipedia om Gotlands historia


Artiklar

Gotland, Wikipedia om Gotlands historia - foto: Bernt Enderborg

Under inbördeskriget 1288 på Gotland försökte prästerskapet medla mellan landet och Visby, som alltså krigade, och åstadkomma förlikning. Detta misslyckades och Wikipedia skriver med en bearbetning från Nordisk familjebok att därefter inträffade att:

"Den svenska konungamakten tog då saken om hand. Magnus Ladulås, som 1276 medgivit gotlänningar och tyskar handelsrättigheter på svenska fastlandet och 1285 genom sina ombud träffat närmare bestämmelser om skatternas utgörande, begagnade sig av stridigheterna för att stävja de oavhängighetssträvanden, som gjorde sig gällande på Gotland, särskilt från stadens sida."

Wikipedia får förstås hävda vilka åsikter de vill om vadhelst de önskar, men vad tror du? Kunde den svenska kungamakten "ingripa" på Gotland?

- Använd länken "Kommentar" nedan och skicka vad du tror så lägger vi ut det.

Gotlands historia på Wikipedia börjar förresten: "Gotland tog tidigt intryck från Svealand".
/text och foto Bernt Enderborg