Anckarströms änka


Historia - Alskog - Nära - Karta

Gotland, Anckarströms änka - foto: Bernt Enderborg

I augusti 1790, två år före han sköt kungen, gjorde Anckarström i sällskap med sin hustru och Barthold Runeberg, gotlänning och vän till familjen, en resa till Gotland för att kika på några gårdar att köpa.

Anckarström var nog inte försiktig med orden, ty han som många andra väntade sig att Gotland skulle anfallas av ryssarna (vilket de gjorde 1808, se Bottarve). När sällskapet bodde hos skepparen Unnerus i Kyllaj antog en strandridareförman att Anckarström var rysk agent och anmälde honom. Han förhördes i Visby rådhusrätt anklagad för att ha smädat konungen. Det är strandridaregården i Kyllaj på bilden ovan.

De blev frisläppta från denna anklagelse men den tillförordnade justitiekanslern återförvisade ärendet till rådhusrätten i Visby. Omsider tillställdes Svea Hovrätt handlingarna som gav Anckarström portförbud (han fick inte gå utanför sin egen dörr), vilket hävdes i november 1791.

En vacker dag, skriver Alf Henriksson i boken Ekot av ett skott, Bra Bok, 1986 (varifrån uppgifterna till denna sida kommer), fick Anckarström ett brev varav framgick att Runeberg, gotlandsvännen, hade ett förhållande med hans fru, som därför sparkades ur huset.

Efter att Anckarström hade avrättats för mordet på Gustav III gifte sig Runeberg och Anckarströms änka, Gustaviana, varigenom Runeberg kom över pengar och kunde bli häradshövding i Gotlands södra häradsrätt. Men det där skötte han inte, och inte heller var han snäll mot sin hustru - skitstövel! - som en gång hade hotats med gevär och fick fly och gömma sig under en bro mellan Skogs och Fardhem.

Runeberg blev avsatt, Gustaviana skiljde sig inte, men de levde inte längre samman, utan han levde utfattig, föraktad och övergiven. Som en parentes i Svenska Adelns Ättartavlor sägs om Gustaviana Elisabeth Löwen (hon bytte efternamn) att hennes andra man blev avsatt 1799 och den 3/12 1803 "under begången kyrkotjuvnad i Alskogs kyrka" blev skjuten av sin egen bror, Mårten Rundberg, som var pastor där.

När bouppteckning hölls efter Runeberg den 24 maj 1804 på "Sisarfve Gård i Ahlskogs Sockn" så är Gustaviana med som änka - för andra gången. Efter allt flyttade hon tillbaka till Stockholm där hon gick ur tiden den 3 mars 1844, fem år före August Strindberg föddes.

- Stackars Gustaviana. Måtte hon få vila i frid.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Bieffekten
700 m, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

1,5 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

4,1 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,0 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

1,4 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
0 m, Anckarströms änka
3,0 km, En sojde i Garde
2,6 km, God Gardesten
1,4 km, Kalkstensbrytning i Garde
1,4 km, Kyrkan som står barfota
1,4 km, Lite mer om Garde kyrka
1,4 km, Medeltida gårdsport i Garde
3,1 km, Offerkast av sten
1,7 km, Portklappen i Alskog
435 m, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

4,3 km, Lau kastal

Kuriosa

4,3 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

1,7 km, Alskog kyrka
1,4 km, Garde kyrka
4,3 km, Lau kyrka

Kåseri

1,4 km, Nog ser det ut som

Kämpgravar

1,5 km, Graips hus
836 m, Käldänge
1,5 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

679 m, Hur mycket magi tål du
3,7 km, Några bilder på Lau
5,1 km, Vinter i världens vackraste land
3,9 km, Älvorna dansar

Målningar

1,7 km, Alskogaren - glasmålare
4,4 km, Aposteln Petrus i Lau
1,4 km, Boris och Gleb
4,3 km, Den unge Jesus
1,7 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,7 km, Bosarve naturskog
3,9 km, Ollajvs naturreservat

Platser

4,2 km, Godugn - stenåldersgrotta
4,5 km, Lau käldu
462 m, Visbjerg

Runor

1,4 km, En av våra kyrkor

Saga

2,3 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,2 km, Gålrum gravfält
3,4 km, Bandeläins täppu
5,3 km, Liffrideskeppen
2,3 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

4,3 km, Altartavlan i Lau kyrka
1,7 km, Globus, stenkonstnär
1,7 km, Josefs första dröm
4,3 km, Medeltida föreställningar
4,3 km, Triumfkrucifixet i Lau
4,4 km, Tvivlaren i Lau

Slipskåror

4,5 km, Lite till om slipskåror

Socken

1,7 km, Alskog

Stenrösen

2,3 km, Digerrojr
3,3 km, Dikkarehagens röse

Stränder

4,2 km, Lausviken

Ängen

762 m, Käldänge