Krig på Gotland


Historia

Gotland, Krig på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Vi skall försöka samla ihop vår information så att det blir någon slags överblick över olika ämnen. Sidan uppdateras under hand.

Det hela är emellertid rätt krångligt. Det finns nämligen inte många krigiska händelser som vi kan säga att gutarna själva tagit sig för. I hävderna framstår gutarna som ett fredsälskande folk, vilket förstås också var anledningen till att affärsverksamheterna blev så stora på Gotland under såväl vikinga- som medeltid. Men till den ändan måste vi också anteckna ett starkt försvar, ty eljest förefaller fred ha varit svår att uppnå under iväggalopperade tidsåldrar.


Relief från Grötlingbo kyrka.

Inbördeskrig
 • 1288 rasade ett inbördeskrig mellan staden Visby och republiken Gotland. Republiken vann, såvitt jag kan begripa, se sidorna om Visby underkastelsebrev, infördes tull 1288, vad sa Petrus de Dacia och Den påstått delade ön.

  Vi skall tillägga att professor Nylén skriver att ingen vann. Det vanligaste är dock att hävda, på grunder som inte går att förstå, att Visby vann.

 • 1362 Visby bränns ner, kanhända en hämnd för stadens passivitet 1361 då Valdemar Atterdag krossade den gutniska bondehären medan borgarna betraktade det hela bakom stängda murar.

 • 1525 intog Republiken/bönderna staden Visby tillsammans med Lübeck, se Vad hände egentligen 1525.

 • 1532 var det nästan inbördeskrig igen. Bönderna stod samlade i närheten av Atlingbo kyrka under ledning av Lauritz Isem, färdiga att bekriga Visby. Oenigheten mellan stad och land berodde på att Visby hos kung Hans i Danmark hade lyckats få ovederhäftiga privilegier bekräftade, t ex sånt som att främmande köpmän inte skulle inte få driva handel på Gotland utom i Visby och att bönderna skulle vara tvungna att köpa nödvändighetsvaror i Visby.

  Nu blev det emellertid inte krig utan länsherren Henrik Rosencrantz lyckades förlika parterna. Bönderna fick rätt att bedriva handel som de ville om det var längre än fyra mil från Visby, inklusive med köpmän från andra länder.

  Vi kommer att skriva mer om dessa privilegier som Visby levde på för länge sen. Men det hela är svårt att värdera på ett vettigt sätt - förmodligen är det just jämt dessa och liknande privilegier som har orsakat alla inbördes krigsanledningar på Gotland. När man läser dessa privilegiebrev blir man arg för att det var så korkat alltihop, dumhet rätt och slätt, men så slår det en att det är precis likadant i dag, städer privilegieras nåt sanslöst i Sverige.  Angreppskrig
  Vi vet inte säkert att det har förekommit gotländska anfallskrig, men ett och annat kan vara värt att anteckna i alla fall, t ex:

 • Kvädet om Beowulf, en tvättäkta gute, innehåller lite om att männen från havet hjälpte Adils till tronen i Uppsala. Kanske var det så, och det får väl klassificeras som något slags angrepp ehuru tillsammans med tronpretendenten.

 • Visst vet vi att arabiska och ryska författare säger att vikingarna slog under sig folk i Balticum och sålde dem som slavar, vilket väl är en sorts angreppskrig, men hur det var bevänt med detta i verkligheten är inte gott att veta - vi har just inga riktiga bevis. Men har det förekommit så kan nämnas att det på Gotland har upphittats omkring 80% av allt vikingatida silver i Sverige.

 • I handelsöverenskommelsen i Artlenburg 1161 nämns att det har varit osämja mellan tyskar och gutar. Huruvida det innefattar att gutarna har varit i Balticum och bråkat vet vi inte, alldeles omöjligt är det väl inte.

 • Att gutar under tidig medeltid har deltagit i korståg mot Finland verkar de flesta forskare överens om. Men det kan inte uppfattas som påhittat av gutarna utan ingick väl i vad som bombastiskt kallas sveaväldets expansiva Östersjöpolitik, eller nåt åt det hållet. Fast egentligen är det inte svearna utan kyrkan, vilket framgår om man läser Gutasagan med en smula eftertanke.

 • Vidare deltog förstås gutar då Sören Norby intog Blekinge och Skåne i början av 1500-talet, men det var för Kristian II:s räkning. Det bör ha varit så att gutarna deltog också i andra räder mot fastlandet som Norby tidigare genomförde.


  Från slaget på Röcklinge backe 1313.

  Försvarskrig
  Det här är en svårare avdelning, ty angreppen på Gotland har varit legio.

 • Århundraden runt Kristi födelse var förmodligen en orolig tid. Det förefaller som att många av Gotlands omkring 100 fornborgar har byggts vid den här tiden, se t ex Tors borg - fler borgar.

 • Gutasagan säger att "många försökte" men att ingen lyckades, så t ex Björn från Södermanland. När i tiden dessa många försök att inta eller plundra Gotland ägt rum vet vi förstås inte, allra helst som när vi inte har hittat några lämningar som antyder något sådant, men det tör väl vara att gissa på redan Vendeltid (på Guteinfo kallas denna tid Kolonialtiden emedan gutarna hade olika kolonier runt hela Östersjön). Ett fredsavtal slöts i alla fall (handelsavtal) med svearna, kanske redan vi den här tiden.

 • Strelow nämner i sin Guthilandiske krönika anno 1633 att tyska vikingar angrep Gotland, förmodligen någon gång under vikingatiden. Ett antal stormän drog samman sitt folk, slog tyskarna till havs eller på Stora Karlsö, varefter de, då de återigen ankrat på Gotland, gned svärden rena varefter stället blev uppkallat: Gnidsvärd, som i idag kallar Gnisvärd (man läser gnis-värd men det skall alltså vara gni-svärd). Om detta har inträffat vet vi inte.

 • Strelow säger att den norske monark som med tiden kallades Olof den helige tvångskristnade Gotland, men det tror vi inte på.

 • 1313 blev Birger Magnusson med armé slagen på Röcklinge backe
 • 1361 erövrade Valdemar Atterdag Republiken Gotland
 • 1394 intog Fetaliebröderna Gotland
 • 1404 blev Kalmarunionen slagen i Slite 1404
 • 1449, Kalmarunionen en gång till
 • 1524, Sören Norby slår bondekungen


  - Tja, det får räcka så till en början. Är det nåt jag glömt så använd gärna kommentar nedan.
 • /text och foto Bernt Enderborg

  I närheten - fågelvägen

  Almedalsveckan

  1,5 km, Almedalsveckan 2006
  1,5 km, Almedalsveckan 2009
  1,5 km, Almedalsveckan 2010
  1,6 km, Almedalsveckan 2012
  1,5 km, Almedalsveckan 2014
  1,5 km, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

  Artiklar

  1,1 km, Demonstrationen för vägpris 2012
  1,4 km, Företagardagen 8/11 2007
  1,4 km, Invigningsgala Gotland pride 2013
  1,5 km, Kultur i natten
  1,4 km, Kulturting 2007
  1,2 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
  0 m, Mal- eller slungstenar
  1,4 km, Maskeraden 2010
  2,1 km, S:ta Gertrud
  1,8 km, Stora Torget den 29 april 2007
  2,2 km, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
  1,9 km, Tullar vid portarna
  1,5 km, Vattendagen 2015
  0 m, Vi skämmer ut oss
  2,1 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
  2,2 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
  2,2 km, Visbydagen 2011
  2,0 km, Återställ hålen
  1,8 km, Öppen ruin

  Bilder

  1,9 km, Hertik Erik
  1,3 km, Jolly Roger
  2,6 km, Kalkugnar
  1,7 km, Massor av kärlek
  2,0 km, Svärdet i stenen
  2,2 km, Sånt här är tråkigt att läsa
  1,7 km, Var är medeltiden
  1,8 km, Vinter i Visby
  2,0 km, Väktargång | Ringmuren

  Fakta

  1,7 km, Ringmuren fick tre stjärnor

  Fiskeläge

  4,6 km, Flundreviken fiskeläge

  Flora

  1,7 km, De blommande trädens glada tankar

  Guide

  0 m, Gatuvalven i Visby

  Hamnar

  1,3 km, Visby hamn

  Historia

  1,4 km, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
  2,1 km, 1361 - massgravar på Solens berg
  1,6 km, Brandskattningen av Visby 1361
  2,0 km, Elvatusen jungfrur
  0 m, En kalkugn från 1200-talet
  1,9 km, En stor katastrof 1566
  1,9 km, Ett skott i tornet
  2,8 km, Galgberget
  1,8 km, Gråbröder - Franciskaner
  1,6 km, Halshuggningen 1342
  1,9 km, Henrik Lejonet
  1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea
  1,9 km, Infördes tull till Visby 1288
  2,0 km, Kristi riddares gård på riddarnas ö
  1,9 km, Mariaprocessionen
  2,0 km, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
  0 m, S:t Augustinus och S:t Nicolai
  2,0 km, Skampålen på Klinttorget
  0 m, Snäckskogen i Boge
  1,7 km, Stadens blomstring
  1,4 km, Sören Norby
  1,3 km, Sören Norby slår bondekungen
  1,6 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
  2,0 km, Vad sa Petrus de Dacia 1288
  1,6 km, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
  0 m, Varför kyrkan i Wi inte brändes
  1,8 km, Varför ruinerades Visby
  1,8 km, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
  1,7 km, Visby lades i aska 1362
  1,6 km, Visby stadslag
  1,6 km, Visby under medeltiden
  2,0 km, Visby under stenåldern
  1,6 km, Visby underkastelsebrev
  1,6 km, Visbys storhet under medeltiden
  1,6 km, Världsarvet Visby

  Konst

  1,7 km, Anna Nyberg - A story to be told
  1,5 km, Vi på muren, en gobeläng om 1361

  Kultur

  1,4 km, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

  Kuriosa

  2,1 km, Bödelsstugan står kvar
  2,0 km, Djävulens spik
  2,0 km, Fan i helvete
  1,8 km, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
  2,0 km, Jacob av Charra
  1,8 km, Kanonen vid Wallers plats
  0 m, Norra stigluckan vid Visby domkyrka

  Kyrka

  1,9 km, Visby domkyrka - S:ta Maria
  1,8 km, Vårdklockans kyrka

  Kåseri

  1,3 km, Den 6 juni 2002
  1,8 km, Elda på
  1,9 km, Försköna Visby
  2,0 km, Gutavallen - vad menas
  1,4 km, Jättesnygga brudar
  1,6 km, Kruttornets finesser
  2,8 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
  1,9 km, Nordiska naturväsen
  1,8 km, Nåt att titta på
  1,9 km, Ringmurskaries
  1,6 km, Strandpromenaden
  1,8 km, Visby 10 juni 2015

  Magiska Gotland

  1,7 km, Barflickor på Effes
  1,9 km, Dei jär ret vackat
  2,0 km, Domkyrkoberget i Visby
  1,6 km, En helt vanlig kväll
  1,9 km, En sommarbild
  1,7 km, Ett andningshål - Botaniska trädgården
  1,8 km, Förlova dig på Gotland
  1,8 km, Gotland året runt
  1,8 km, Krumelurer i Botaniska Trädgården
  1,6 km, Under putsen
  1,6 km, Åttahundra år gammal skugga

  Medeltida hus

  1,5 km, Burmeisterska huset
  1,6 km, Clematishuset
  1,5 km, Donnerska huset
  1,8 km, Engeströmska huset i Visby
  1,7 km, Huset med målningarna
  1,9 km, Johan Målares hus
  1,6 km, Liljehornska huset
  1,8 km, Tjärkoket
  1,6 km, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

  Medeltidsveckan

  2,0 km, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
  1,9 km, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
  1,9 km, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
  1,9 km, Medeltidsveckan 2006
  1,9 km, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
  2,0 km, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
  1,9 km, Medeltidsveckan 2010
  1,9 km, Medeltidsveckan 2012
  2,0 km, Medeltidsveckan 2013
  1,9 km, Medeltidsveckans skådespel

  Naturreservat

  4,3 km, Bergbetningen
  2,8 km, Galgberget, naturreservat
  5,7 km, Högklint
  0 m, Reveln fågelskyddsområde

  Platser

  1,5 km, Almedalen
  1,6 km, Birgers gränd
  1,8 km, Botaniska Trädgården
  1,9 km, Dansa, din djävul
  1,7 km, Fiskargränd i Visby
  1,9 km, Paviljongsplan
  2,2 km, Rackarbacken
  1,9 km, Salomos stenbrott
  2,4 km, Södra hällarna i Visby
  4,4 km, Åhsbergska hagen

  Rauk

  5,2 km, Snäckschimpansen

  Ringmuren

  2,1 km, Dalmanstornet
  2,0 km, Ett torn i Östergravar
  1,6 km, Fiskarporten
  1,9 km, Jungfrutornet
  1,7 km, Kajsartornet
  2,2 km, Kaponniärerna
  1,6 km, Kruttornet - Visby kastal
  1,9 km, Kvarntornet
  1,7 km, Kärleksporten
  1,6 km, Lilla Strandporten
  2,0 km, Lübeckerbräschen
  2,1 km, Långa Lisa
  1,9 km, Murfallet
  2,2 km, Mynthuset
  2,2 km, Nordergravar
  2,2 km, Norderport
  2,0 km, Portar i ringmuren
  2,1 km, S:t Göransporten
  1,3 km, Segeltornet
  2,1 km, Sidledes skytte
  2,0 km, Silverhättan eller Kames
  1,4 km, Skansen Havsfrun
  2,0 km, Snäckgärdsporten
  2,1 km, Sparbössan
  1,7 km, Sprundflaskan
  1,8 km, Stor Christin
  1,5 km, Storhenrik, Store Henrik
  1,6 km, Söderport
  1,8 km, Tjärkoket
  1,7 km, Valdemarsmuren
  2,1 km, Östergravar i Visby
  2,0 km, Österport

  Ruin

  0 m, Allmänt ruiner
  1,8 km, Drottens ruin
  2,0 km, Helgeands kyrkoruin
  1,9 km, Ryska kyrkan
  1,8 km, S:t Clemens ruin
  2,4 km, S:t Göran - kyrkoruin
  1,6 km, S:t Hans och S:t Pers ruiber
  1,8 km, S:t Lars ruin
  1,8 km, S:t Mikael
  2,0 km, S:t Nicolai ruin
  1,7 km, S:t Olof ruin
  1,8 km, S:ta Carin ruin
  2,0 km, S:ta Gertrud ruin
  2,1 km, Solberga Kloster ruin
  1,3 km, Visborgs slott

  Runor

  1,6 km, Evigt medan världen vakar

  Saga

  1,8 km, Carins blomma
  1,9 km, Jungfrun i tornet
  1,9 km, Karbunkelstenarna
  1,5 km, Pilla ett troll i huvudet

  Skulptur

  1,9 km, Den återuppståndne i domkyrkan
  1,9 km, Jungfru Maria
  1,8 km, Klädd i solen i Visby
  1,9 km, Markus, evangelisten
  2,0 km, Änglavingar

  Stränder

  5,2 km, Fridhem
  4,2 km, Gustavsvik
  2,8 km, Norderstrand
  5,3 km, Snäck
  1,3 km, Visby havsbad

  Visby

  1,6 km, 25 juli 2003
  1,9 km, De första spåren
  2,0 km, Klinten
  1,8 km, Stora Torget
  1,6 km, Strandgatan
  1,4 km, Välkommen till Visby

  Färjor

  1,1 km, Destination Gotland