Vem - Josef, Tor eller Hägwald


Skulptur - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Vem - Josef, Tor eller Hägwald - foto: Bernt Enderborg

I Sjonhem medeltida kyrka mittemot Gervide Gård finns en dopfunt från 1100-talet gjord av en skola som experter kallar Hegwaldr. På dopfuntsfoten finns den skulptur som visas ovan.

- Vem är det?

Det brukar ju med förkärlek framhållas av officiella skriverier om Gotland att ön inte kristnades förrän i mitten av 1100-talet, men då menas väl att Gutnaltinget hade gjort Kristendomen till statsreligion.


Foto från Burgsvik, skulpturen är en hyllning till alla tiders stenarbetare

Hegwaldr är numera inte namnet på den stenarbetare som gjorde dopfunten utan namnet på en beställare från Etelhem och i nutid en verkstad som gjorde bl a dopfuntar.


Samma bild som ovan

Men vem är det som visas på dopfuntsfoten i Sjonhem? Skulle man avbilda en stenarbetare, en skulptör, en mästare, på detta sätt? Varför skulle Josef, Jesus' jordiska farsa, som ju var snickare stå med huvudet på tvären?

Om nu Gotland kristnades i mitten på 1100-talet, varför skulle det inte kunna vara Tor själv, asaguden? De gamla gudarna blir förgjorda och nedtryckta av den nya religionen. Där kan ha stå och vifta med sin jävla hammare så mycket han vill. När folk döps i Faderns, Sonens och den Helige Andens namn så har Tor inte en chans.

- Vad tror du?

Ps. Det finns folk som säger att vi har Oden på bild, hans spjut, Valhall finns på en bildsten och Tors borg ligger i Kräklingbo. Ds.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,9 km, Arkeologins dag 2017
4,5 km, Bjärges Solljus
3,9 km, Bolagsstämma i Vänge
3,9 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
5,0 km, Det lilla är förbi
912 m, Hästtjuvar

Flora

5,6 km, Majviva

Fornborgar

2,8 km, Borgen vid Hallegårda
3,4 km, Tomase fornborg
2,0 km, Viklau fornborg

Företag

4,5 km, Bjärges Träförädling AB
815 m, Gervide gård
3,4 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

3,0 km, Broa gravfält

Historia

5,1 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
1,9 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,7 km, Draken i Vänge
3,1 km, En portal i Halla kyrka
3,1 km, Guteriddaren
4,5 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
3,0 km, Inbördeskriget 1288
6,4 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,7 km, Järnålderns organisation och försvar
2,9 km, Nordens största gravklot
4,9 km, Skyltinformation vid Roma kloster
3,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,9 km, Eisläggar
3,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
1,5 km, Jag såg rus
5,0 km, Många böcker i Gutnalia
3,7 km, Tors borg
4,7 km, Vad betyder ortnamnet Roma
4,5 km, Vad är det väl
4,9 km, Wigarius i Romakloster
1,4 km, Vikingakläder

Kyrka

4,8 km, Ganthem kyrka
3,1 km, Halla kyrka
4,9 km, Roma kloster
24 m, Sjonhem kyrka
4,4 km, Viklau kyrka
3,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,0 km, En vårsida för 2007
3,5 km, Ett silverne träd
3,8 km, Havets söner

Kämpgravar

4,9 km, Fornänge i Vänge
1,4 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

5,6 km, En promenad i slutet av maj 2009
4,9 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
3,4 km, Man ser dem sällan
5,0 km, Skelett i vindarna
4,4 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,0 km, Klosterbyggnad
3,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

4,7 km, Cedergrens orgelmuseum
120 m, Russmuseum

Målningar

4,8 km, Andreas, Paulus och Petrus
4,8 km, Gud Fader i Ganthem
4,8 km, Helvetesgapet
4,8 km, På stora fötter i Ganthem
4,7 km, Själavägningen i Ganthem

Naturreservat

2,1 km, Klosteränget

Platser

3,4 km, Ett gotländskt vattendrag
5,0 km, Fiskdammar i Roma
6,0 km, Tjaukle
3,9 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,0 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,1 km, Dräpte lübeckare
507 m, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

3,7 km, Bysantisk figuration
3,7 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,7 km, Ett bart huggande svärd
3,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
4,4 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,4 km, Jesus väcker Lasaros
3,7 km, Kvinnans skapelse
3,7 km, Mannens skapelse
3,1 km, Salomes hand
3,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,7 km, Tuppundret i Vänge
3,7 km, Vattenvarelsen i Vänge
0 m, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,7 km, Vem blir sluken
4,8 km, Vem är det på Ganthems kyrka
4,4 km, Viklaumadonnan

Tackar

5,7 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge