Stensättningar, bronsålder


Gravfält - När - Nära - Karta

Gotland, Stensättningar, bronsålder - foto: Bernt Enderborg

Vanligen utpekas gigantiska rösen och skeppssättningar som det bronsålderstida begravningssättet men det kan inte gärna vara hela sanningen. De som går den långa delen av Linnéstigen i När kommer att få se intressanta saker.

Stensättning från bronsåldern

Med stor sannolikhet, säger informationsskylten, återfinns ett gravfält från bronsåldern i environgerna, stora stensättningar.

Linnéstigen tar sin början och ände vid När kyrka. Man följer Närsån och för den korta sträckan vända på Jägarbron och för den längre vid Gannabro (en sida om själva stigen kommer småningom). Stensättningarna finns på den långa sträckningen.

Stensättning från bronsåldern

Skyltens författare säger att dessa och liknande stensättningar kan vara en övergångsform mellan gravformer under bronsåldern, 1600 till 500 f.Kr., dvs mellan stora rösen och kommande skeppssättningar. Det finns i dag 400 riktigt stora rösen och 350 synliga skeppssättningar på Gotland, och det är ju inte särskilt mycket, även om flera kan vara begravda på samma ställe.

Stensättning från bronsåldern i När socken

Kanske också gutarna blev mera sjöfarande i mitten av bronsåldern, mer kontakt med andra kulturer. I förbigående ska vi nämna det sensationella fyndet av järn som gjordes vid storröset Digerrojr i Garde som bevisar att gutarna redan i slutet av bronsåldern hade tagit till sig kontinental kultur; fågelvägen är det bara 5-6 kilometer till Digerrojr från stensättningarna i När.

Sten från bronsåldern

Det är ett skönt område att promenera, jag har gått båda sträckorna var för sig, och skönt är det att sätta sig på en sten och begrunda bronsålderns framgångar, ty det var en av Gotlands storhetstider. Glöm bara inte storrösen och skeppssättningar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,6 km, Ormkvinnans barn 2006

Bilder

3,8 km, En väderkvarn

Bildsten

3,8 km, Närkar raised stain atar

Fiskeläge

5,2 km, Fluntings fiskeläge
4,9 km, Hörte fiskeläge
5,4 km, Kapellet fiskeläge
5,3 km, Krakstädar fiskeläge
6,2 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

4,5 km, Botvidebackar - Walbierg

Gravfält

3,9 km, Rikviderojr
0 m, Stensättningar, bronsålder

Hamnar

5,5 km, Närshamn

Historia

5,1 km, Hamngardi på När
1,4 km, Sockennamnet När

Kastaler

2,4 km, Lau kastal

Kuriosa

2,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,4 km, Lau kyrka
1,4 km, När kyrka

Kämpgravar

6,6 km, Stavars hus

Magiska Gotland

4,8 km, Livets guldkant
4,8 km, Några bilder på Lau
2,8 km, Vinter i världens vackraste land
2,9 km, Älvorna dansar

Målningar

2,4 km, Aposteln Petrus i Lau
2,4 km, Den unge Jesus
1,5 km, Kyrkbänkarna i När

Naturreservat

5,4 km, Bosarve naturskog

Platser

4,1 km, Godugn - stenåldersgrotta
3,7 km, Lau käldu

Skeppssättningar

3,7 km, Bandeläins täppu

Skulptur

2,4 km, Altartavlan i Lau kyrka
2,4 km, Medeltida föreställningar
1,4 km, Skördeundret i När
2,4 km, Triumfkrucifixet i Lau
2,4 km, Tvivlaren i Lau

Stränder

5,2 km, Hamnbadet i När
4,8 km, Hörte strand
5,5 km, Lausviken