Petroasafyndet - halsringen i guld


Runor

Gotland, Petroasafyndet - halsringen i guld - foto: 0

Gutniska vikingar hade affärer inte bara runt Östersjön utan också långt ner i Europa och i det arabiska kalifatet, bl a i Sjonhem kyrka har man funnit ett bevis på att gutarna var i Valakiet (Rumänien). Det intressanta är att det inte är hårresande slutsatser från klent material, om att folk var långt borta i affärer, utan konkreta och påtagliga bevis.

Halsringen på bilden ovan kommer från Petroasa i Valakiet och hittades 1837 tillsammans med några andra guldsaker. Runorna på halsringen är bokstäverna: "gutaniowihailag". I Nordisk familjebok 1895 varifrån illustrationen ovan kommer sägs att detta sannolikt betyder: "den gotiska tempelskatten, helig".

Riktigt hur man har kommit fram till den tolkningen är mig förborgat och jag har inte heller hittat någon nyare tolkning. Den enda mig veterligt existerande anknytningen till Valakiet är just jämt Rodfos från Sjonhem. Men att halsringen nog tillhört Rodfos hustru är väl att ta i, även om det i enlighet med den allmänna tolkningen av vikingatiden, där det är rätt gott om galenskaper, borde betraktas som ett hundraprocentigt faktum.

Halsringen är kanske just jämt en sån ring som Ibn Fahlad säger att ruserna satte på sina hustrur när de ägde en viss myckenhet dirhemer. Om jag har förstått rätt så har man hittat mängder med sådana på Gotland, fast då i silver och hopvirade till armband. Och att man har hittat närmare 80% att det vikingatida arabiska silvret på Gotland är kanske allom bekant.

Petroasafyndet är ytterligare ett fynd där gutarnas namn förekommer. Råkar du känna till någon modern tolkning av runorna på halsringen så är du välkommen att höra av dig, ty jag har svårt att tänka mig att de betyder "den gotiska tempelskatten, helig".
/text Bernt Enderborg