Till väders i Hejnum


Skulptur - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Till väders i Hejnum - foto: Bernt Enderborg

I den sagolikt sköna Hejnumdalen stod en stenkyrka på plats före dagens medeltida stenkyrka, vars kor och långhus är från mitten av 1200-talet. Somliga reliefer från den gamla kyrkan togs tillvara och infogades på lämpliga ställen i den nya (vanligt). Men då är vi tillbaka i 1100-talet för den första kyrkan, kanske ännu längre, vikingatid.

Bilden ovan är en sån relief från den första stenkyrkan, och som du ser så är det Kristus som förbereder sig för att stiga till väders, något som vi firar på Kristi Himmelsfärdsdag.

Vad tror du att Lafrans Botvidarson (se under rubrik Hejnum kyrka) som använde stenen från den gamla kyrkan när han byggde den nya omkring 1250 tänkte då han såg bilden ovan?

- Skall Jesus verkligen ha vingar?

Dödens ängel i Ardre

Ett inpass för en bild. Här har vi en bevingad Kristus till, också från 1100-talet, denna gång som dödens ängel på en kapitälrelief på Ardre kyrka; reliefen är gjord av Globus, säger Roosval i det Konsthistoriska inventariet för Ardre kyrka. Det står också en biskop på detta kapitäl som utför begravningsritualen så att folk i Ardre kommer till himmelen ordentligt, särskilt Jenny.

I sägnerna sägs det förresten (påstår Strelow på 1600-talet) att Olof den helige bodde där hos Ormica i Hejnum då han besökte Gotland anno 1029 och lyckades vinna honom/henne för sin variant av kristendomen. Men Ormica byggde inte alls en kyrka (bönehus) till ära för S:t Olof i Hejnum utan i hamnen vid Akergarn (som numera kallas S:t Olofsholm).

Hejnumdalen, den sköna

Är du åt det hållet till så åk nerförbi Kallgateburg också, utomordentligt naturskönt område, önskar du bada så gör det i Tingstäde träsk (insjö) som ligger halvannan mil därifrån.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen