Ståndpunkter för Gotlandstrafiken


Vägpriser

Gotland, Ståndpunkter för Gotlandstrafiken - foto: Bernt Enderborg

Gotlands kommunledning har fått till stånd gemensamma klackmärken i fråga om färjetrafiken till ön:

"Den gotländska ståndpunkt som nu gäller för Gotlandstrafiken är:

 • Trafik till två fastlandshamnar
 • Bastrafik med två dubbelturer per dygn, cirka 3 timmar, på den norra linjen och en dubbeltur per dygn, cirka 3 timmar, på den sydliga linjen
 • Trafiksystemet ska inrymma utvecklingsmöjligheter och flexibelt kunna anpassas till nya förutsättningar
 • Konkurrenskraftiga och låga ”vägpriser” för gotlänningar, besökare och godstransporter. Kostnaden skall inte överstiga vad det kostar motsvarande sträcka på landsväg.
 • För likvärdiga konkurrensförutsättningar måste merkostnaderna för gods i färjetrafiken neutraliseras – fraktproblematiken måste få en långsiktigt hållbar lösning.
 • Långsiktiga och stabila förutsättningar för näringsliv och familjer på Gotland. Exempelvis får avtalet inte innebära orimliga kostnadsövervältringar p.g.a. oljeprisförändringar.
 • Fartygen ska vara säkra och komfortabla. Nuvarande nivå är minimistandard."

  De gotländska företeelser som skrivit under på detta är socialdemokraterna, kristdemokraterna, centerpartiet, folkpartiet, moderaterna, miljöpartiet, vänsterpartiet, TCO-rådet, högskolan, vägpris.nu, Svenskt näringsliv, LRF, Företagarna, Gotlands Turistförening, Gotlands hembygdsförbund, Gotlands idrottsförbund, LO-distriktet, Östsvenska handelskammaren och Länsstyrelsen.

  Om man bortser från språket i ståndpunkterna så är det rätt modesta krav. Bra båtar, tillräckligt antal turer på två fastlandshamnar, inga överraskningar, utvecklingsmöjligheter och priser för alla som motsvarar vad det kostar dig att ta dig fram på landsvägen strax utanför din dörr. Anledningen till att ta fram gemensamma ståndpunkter ifråga om pris, kvalité och kvantitet är att alla riksdagspartier har sagt sig vara för någon sorts vägprismodell, och då är det ju inget vidare om du får ta plats på roddarbänken när du vill inträffa.

  En rolig nyhet som står på Vägpris.nu är att Riksidrottsförbundet har skrivit på listan över organisationer som stöder kravet på vägpris till Gotland. Helbra! Tre miljoner medlemmar! Vi jag tackar och bockar ner till strandkanten. Och givetvis hoppas vi på ett långt rikligare idrottsutbyte med fastlandet där Gotlandsresan inte längre är en hämsko, särskilt inom handboll.
 • /text och foto Bernt Enderborg