Människooffer på riktigt


Mytologi

Gotland, Människooffer på riktigt - foto: Bernt Enderborg

I Gutasagan står att folk fordom trodde på hult och högar, vi och stavgårdar och en heden gud samt att "blotaþu Þair synnum oc dydrum sinum Oc fileþi. miþ matj oc mundgati" - blotade de söner och döttrar sina, och boskap, med mat och dryck, se här.

Folk påstår utan vidare att ovanstående stycke från Gutasagan är ett stöd för att folk verkligen offrades fordom. Jag har oftast med nutida värderingar uppfattat detta som så korkat att jag inte kan tro att detta är sant. Formuleringen är konstig, kontexten är konstig och kanske var det bara kristna skrivare som ville skrämma vanligt folk för de ohyggligheter som fordom bedrevs med fel religion.

Men i våra dagar har vi lärt oss om något som kallas hedersmord, vanvett som tydligen har sin utgångspunkt i att familjens heder skulle ha blivit förminskad. När jag stod och såg på krucifixet i Vamlingbo medeltida kyrka drog jag mig till minnes vad han egentligen sa på korset:

- Min gud, min gud, varför har du övergivit mig.

Om Jesus själv sa att hans gud hade övergivit honom så bör det väl ha varit så: han var övergiven av gud. Och man kan väl fritt få tänka att i så fall var han en alldeles vanlig människa som du och jag, vilken offrades på ett kors, ett människooffer.

Jag tror fortfarande inte att vikingarna offrade sin söner och döttrar och firade det med mat och dryck. Men däremot att vi gör det.
/text och foto Bernt Enderborg