Jag såg rus


Kuriosa - Sjonhem - Nära - Karta

Gotland, Jag såg rus - foto: Bernt Enderborg

På mitt uppdrag av kalifen i Bagdag al-Muktadir för att sprida koranens lära såg jag rus i dag den 16 april 922 e.Kr. vid Sojvide. Jag har aldrig sett så fulländande kroppar, de var som palmträd, blonda och rödlätta.


De har varken jackor eller kaftaner utan mannen bär en dräkt som täcker ena sidan av kroppen och lämnar en hand fri. De är som vilsegångna åsnor.

Det mesta av ovanstående är faktiskt sant, förutom det där med att det inte var jag utan en upptäcktsresande vid namn Ibn Fadlan som såg rus anno 922 e.Kr. vid floden Atil i Ryssland. Figuren ovan är alltså inte alls som en vilsegången åsna utan piggade i stället upp stämningen med ett härligt slagsmål vid den vikingatida marknaden på Sojvide i Sjonhem anno 2006.


Och här är norrmannen Olof Tryggvasson på sin första resa och han var kommen för att härja, sa han. Nej, jag skojar bara. Det är en alldeles tvättäkta unge från 900-talet som lekte bland getterna.

Vi har skrivit lite om vilka ruserna var, men jag måste medge att det är lättare att åka på vikingamarknad och prata med dem i stället för att studera otydliga skrifter från andra sidan förrförra millennieskiftet.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

5,0 km, Arkeologins dag 2017
3,1 km, Bjärges Solljus
2,6 km, Bolagsstämma i Vänge
2,6 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
1,8 km, Hästtjuvar
4,4 km, Western Riders Gotland
4,3 km, Veterantraktorer
4,3 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

4,5 km, En cowgirl
4,5 km, Gotland - hästarnas land
4,4 km, Våtmark

Fauna

4,3 km, En vit stork

Flora

4,0 km, Majviva

Fornborgar

4,1 km, Arängsbacke
3,4 km, Borgen vid Hallegårda
4,4 km, Tomase fornborg
4,9 km, Tuna i Viklau
619 m, Viklau fornborg

Företag

3,1 km, Bjärges Träförädling AB
1,7 km, Gervide gård
2,6 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

2,6 km, Broa gravfält

Historia

5,1 km, Allén till kyrkan från Kungsgården
413 m, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
2,7 km, Draken i Vänge
3,8 km, En portal i Halla kyrka
3,9 km, Guteriddaren
4,8 km, Gutnaltinget - marknadsplats, varv
2,8 km, Inbördeskriget 1288
4,8 km, Jacobs minnessten, ringkors
2,7 km, Järnålderns organisation och försvar
2,6 km, Nordens största gravklot
5,0 km, Skyltinformation vid Roma kloster
2,7 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

3,6 km, Eisläggar
5,3 km, En holländare
2,7 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
0 m, Jag såg rus
5,1 km, Många böcker i Gutnalia
2,7 km, Tors borg
4,4 km, Vad betyder ortnamnet Roma
3,1 km, Vad är det väl
5,0 km, Wigarius i Romakloster
126 m, Vikingakläder

Kyrka

3,8 km, Halla kyrka
5,0 km, Roma kloster
1,5 km, Sjonhem kyrka
2,9 km, Viklau kyrka
2,7 km, Vänge kyrka

Kåseri

1,9 km, En vårsida för 2007
2,3 km, Ett silverne träd
2,3 km, Havets söner

Kämpgravar

3,5 km, Fornänge i Vänge
98 m, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

4,1 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,0 km, Jag börjar gilla Kungsgårn
2,0 km, Man ser dem sällan
5,1 km, Skelett i vindarna
3,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

5,1 km, Klosterbyggnad
2,1 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,8 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

3,3 km, Cedergrens orgelmuseum
1,4 km, Russmuseum

Naturreservat

2,2 km, Klosteränget

Platser

1,9 km, Ett gotländskt vattendrag
5,1 km, Fiskdammar i Roma
4,4 km, Tjaukle
2,6 km, Vänge bygdegård

Romateatern

5,1 km, En Midsommarnattsdröm spelades 2002

Runor

3,8 km, Dräpte lübeckare
1,8 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

2,7 km, Bysantisk figuration
2,7 km, Den vikingatida kyrktuppen
2,7 km, Ett bart huggande svärd
2,7 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,9 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,9 km, Jesus väcker Lasaros
2,7 km, Kvinnans skapelse
2,7 km, Mannens skapelse
3,8 km, Salomes hand
2,7 km, Triumfkrucifixet i Vänge
2,7 km, Tuppundret i Vänge
2,8 km, Vattenvarelsen i Vänge
1,5 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
2,7 km, Vem blir sluken
2,9 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

5,6 km, Disroir, disrojr

Tackar

4,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,7 km, Vänge prästänge