Bro ojkar


Mytologi - Bro - Nära - Karta

Gotland, Bro ojkar - foto: Bernt Enderborg

En liten mil ut på väg 148 från Visby ligger ett gigantiskt stenröse, Bro stainkalm, alldeles vid vägen på höger hand. Strax innan röset går en liten väg ner till vänster (vid den blå postlådan) och 25 meter in på den vägen, alldeles före sågen, står två stora stenar framåtlutade. Det är förresten gott om små rösen, låga stensatta gravar och resta stenar på den här sidan vägen.En gammal sägen berättar att dessa två stenar, Bro ojkar, egentligen är oxar som förstenats som ett straff ovanifrån. En bonde var på väg till kyrkan med två oxar för att offra dem på det att hans barn måtte få synen åter. Emellertid kom bud hemifrån innan bonden var framme att synen hade återvänt. Trots sitt löfte att offra oxarna tänkte bonden vända om hem igen, varvid oxarna förstenades.

Det skulle vara roligt att känna till vad som sades om "ojkarna" innan kyrkan övertog det hela, men det finns nog inte längre någon som vet berätta något om detta.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen