Änges bildstenar


Bildsten - Buttle - Nära - Karta

Gotland, Änges bildstenar - foto: Bernt Enderborg


Av Gotlands alla bildstenar är det få som hittats på ursprunglig plats. Många har använts till byggmaterial, bl a i kyrkornas väggar och golv. Men åker man till Buttle står två av dessa fantastiska stenar precis där vikingarna, eller deras far eller farfar, en gång reste dem (7-800-tal). Den ena är 3,7 m hög och det är nästan den största som hitintills har hittats på Gotland. Gamla kartor visar att stenarna stod invid en huvudväg åt Lojstahållet, och än i dag är det lätt att se att bildstenarna står i ett kulturlandskap med sköna fält och små stenrösen (gravar) överallt. Men stället heter inte Änges för ro skull, det är gott om ängsmark.På den stora stenen finns spår efter figurer, skepp och bandmönster; den lilla visar inga tecken på ristningar varför man tror att den har varit målad. Längst upp förefaller det vara gubbar som håller på med något, kanske något krigsföretag, nån procession eller så, jfr denna bildsten som är från samma tid.Den ena bildstenen är nästan fyra meter hög. Lite vertikalt ficklampslysande på kvällen borde vara spännande.Environgerna är utgamla kulturlandskap, skönt fält, och håller du ögonen öppna när du tar den lilla dammiga vägen ner till gården på vars baksida bildstenarna står så passerar du ett skönt änge, och vidare i ängsmarkerna ligger lämningar efter myckethanda. Eftersom bildstenar ofta rests bredvid vägkanter så finns vägstumpar bevarade och märkta för hugade vandrare som vill gå i vikingarnas spår.

Änges bildstenar är Gotlands kultur på riktigt och väl värda ett besök. Vikingatiden på riktigt!
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen