Odens spjut


Mytologi

Gotland, Odens spjut - foto: Bernt Enderborg

I Gotländskt Arkiv 2004 - Gotland Vikingaön - nämner Lena Thunmark-Nylén ett runristat spjut som hittats mellan Svenskens i Endre och Stora Vede i Follingbo. Runorna säger: "Rane äger detta kastspjut, Botfos ristade".

Delen Bot i namnet Botfos är vanligt på Gotland, med tanke på de namn vi har från ristningar, men sällsynt i övriga Norden under vikingatiden, säger Thorgunn Snædal i samma bok. Man kan alltså gott anta att det är en gute som ristat runorna.

Men vem är Rane?

- Jo, föreslår Thunmark-Nylén: "En hypotes, som aldrig kan bevisas, är att spjutets ägts av den Rane, som följde med Olav Haraldsson (Olav den helige) när denne i ungdomsåren besökte ön...". Hon säger att dekoren på spjutet ser norsk ut och det är väl kanske därför som den digre Olof (fajtar) faller henne i tankarna. Hon har läst om detta i den isländska sagalitteraturen.

Men i Rolf Krakes saga sägs att på sin färd till och från Uppsala hade Rolf Krake med följe natthärberge hos en bonde vid namn Rane (Hrane), och enligt sagan är denne Oden själv.

En annan hypotes, som aldrig kan motbevisas, är alltså att det spjutet är själva spjutens spjut, ty Oden är som bekant från de officiella tolkningar av bildstenarna spjutens gud och det som hittats är just jämt hans spjut. Det står till och med på det, fast just i detta fall kallade alltså Oden sig själv för Rane.

Det är alltså inte nog med att vi har Oden på bild, vi har hittat hans spjut också.
/text och foto Bernt Enderborg