Mannens skapelse


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Mannens skapelse - foto: Bernt Enderborg

Vi har redan visat hur Hegwaldr i sin nyskapande och gammelgutniska stil nästan låter Eva pressa sig ut ur stenen och in i verkligheten, för att låna Roosvals ord, och givetvis tar han tillfället i akt och skapar också mannen, Adam, jordvarelsen, någon gång i början av 1100-talet. Hegwaldr tar dock inte lera, formar leran till en mansfigur och blåser liv i mansfiguren, 1 Mos 2:7, som Gud gjorde utan mejslar fram honom i sandsten.

Det är alltså lärt folk som säger att bilden ovan visar Adams skapelse. Kanhända återspeglar Hegwaldrs konst att det tycks förekomma två skapelser av människor i Bibeln, sånt är inte gott att veta; figuren i mitten överst tör väl vara Gud.

Lite senare i Bibeln äter Adam och Eva äpplen från kunskapens träd, som växte mitt i Eden, och Gud vart gramse eftersom: "Människan har blivit som en av oss, med kunskap om gott och ont.", se Ett bart huggande svärd.

Att skilja på gott och ont medför att man måste ha en fri vilja, annars kan man inte välja. Vad var egentligen Adam och Eva innan de åt av trädet som ger kunskap?

Hur konkreta de här berättelserna var för folk från 1000-talet och tiderna framåt vet vi inte. Men från en gravsten i Lärbro kan man kanhända sluta sig att det faktisk var direkt, konkret verklighet, se Digerdöden - ett straff från ovan. Trots detta förefaller det mig oändligt svårt att försöka övertyga en gute, som bor på en ö nästan till 100 procent uppbyggd av fossil, att livet inte uppstod i havet och kravlade i land.

Nåja, lite funderingar om den medeltida tankevärlden hittar du på denna sida.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,4 km, Bjärges Solljus
818 m, Bolagsstämma i Vänge
833 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,7 km, Western Riders Gotland
2,5 km, Veterantraktorer
1,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,7 km, En cowgirl
2,8 km, Gotland - hästarnas land
5,1 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,5 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,8 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,4 km, Bjärges Träförädling AB
3,3 km, Gervide gård
634 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
9 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
9 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
17 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
11 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
0 m, Tors borg
1,4 km, Vad är det väl
2,8 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
9 m, Vänge kyrka

Kåseri

869 m, En vårsida för 2007
712 m, Ett silverne träd
1,6 km, Havets söner

Kämpgravar

1,9 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,3 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
835 m, Vänge bygdegård

Runor

3,7 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

4 m, Bysantisk figuration
3 m, Den vikingatida kyrktuppen
39 m, Ett bart huggande svärd
66 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
11 m, Kvinnans skapelse
0 m, Mannens skapelse
9 m, Triumfkrucifixet i Vänge
12 m, Tuppundret i Vänge
71 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,5 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,2 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

135 m, Vänge prästänge