Korbänken i Hejnum


Målningar - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Korbänken i Hejnum - foto: Bernt Enderborg

Korbänken i Hejnum kyrka i vart fall målades 1706 ty årtalet står på bänken. Men vad målningarna handlar om är inte gott att veta.På ryggstödet, om man kan säga så, finns fyra underliga vapensköldar varav den sista bär namnet Luttemann, som nog var präst där då det begav sig; det står förresten Slas Luttemann under en vapensköld med en harpospelare. Den vapensköld som finns under den trevliga 1700-talsfiguren ovan visar en bit mur i vars mitt det finns en port.

Det står Jahve med hebreiska bokstäver längst upp, se Solsymbolen i Buttle.Bilden visar den första skölden. Solen med ansikte - är det Gud? Och är det herr Halvmånes vapensköld (det går inte att läsa vad som står under skölden)? Dessa vapensköldar, om det nu är det, förefaller en amatör obegripliga.Ryggstödets målningar är bara början. Ovan visas den första av frontens speglar, och nu trasslar det till sig - vad är det som visas? Ett brännoffer av ett hjärta till Gud?

Bengt G. Söderberg säger i sin bok Gotlands kyrkor: "Märk på korbänken målningar med motiv ur den pietistiska "Hjärtats historia"!

Såvitt går att begripa ville en form av pietism på 1600-talet ha en innerligare kyrka i stället för den dåvarande som befanns drabbad av intellektualism och formalism, ungefär som de logiska resonemang vi ibland för om Guds existens och annat sånt, t ex Varför steg han inte ner från korset. Vad hjärtats historia är för något vet jag inte.Nästa spegel visar någon som seglar i en båt och har ett hjärta med sig en krans, en ängel förkunnar hans ankomst till staden en bit bort - Guds stad? - och korset ser hart när ut som en midsommarstång.Nästa spegel visar lammet med en segerfanan på en blomsterklädd kulle.Den sista spegeln visar det här. Himlen öppnar sig, Den Helige Ande kommer nedstörtande, före honom flyger ett hjärta med vingar och blad som från en svärdslilja, till höger härom ett blomsterkransat hjärta ovanpå ett ankare och till sist en människoliknande ängel som verkar tänka sätta yxan i ett riksäpple.På bänkens gavel mot öster finns också ett par bilder, som ovanstående, vem nu det kan vara. Jesus?Och så någon som knäfallande ser ut att offra sitt hjärta till makterna därovan. Är det inte väldigt likt någon form av soldyrkan förresten?

- Vad i himmelens namn handlar allt detta om? Råkar du veta så lämna gärna en kommentar nedan.

Tycker du att bilderna ovan är märkliga, vänta bara tills jag har hunnit lägga ut dem i Gothem.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen