Disponentvillan i Hörsne


Artiklar - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Disponentvillan i Hörsne - foto: Bernt Enderborg

I den västra kanten, lite söderpå, av Lina myr står vad som i folkmun kallas Disponentvillan i en liten dunge. Och fast det är ett vackert hus så visar den i alla fall ett sorts misslyckande, men bara på sätt och vis.

1913 startades AB Lina myr som skulle tillverka torvbriketter för eldning enligt en metod från Skottland, säger Allan Kolmodin i artikeln om Lina myrs historia i skriftserien från Gutabygd 2006, s 170 ff (alla uppgifter i denna artikel kommer därifrån). Företaget kom småningom att äga 440 av myrens cirka 1.000 hektar, maskiner anskaffades, fabrik påbörjades, arbetarbarack för cirka 60 man uppfördes och man till och med anslöt järnväg till linjen mellan Roma och Slite.Två engelska ingenjörer skulle starta upp fabriken men så bröt första världskriget ut och de hemkallades, och därtill visade det sig att det gick åt mer energi att tillverka än vad man fick ut av briketterna. Det hela lades ner och såldes; det sägs förresten att man fick ut mer för skrotvärdet av maskinerna än vad de köptes för p.g.a. av krigstidens metallbrist.

Disponentvillan fick dock stå kvar där hon gör, trots att huset byggdes på Lidingö, monterades ner och återuppfördes i Hörsne. Det är alltså därför detta hus med lite annorlunda stil står vid kanten av Lina myr (rejälare hus finns dock i trakterna, t ex vid Norrbys). Vi skall också tacka killarna i företaget ATV Gotland, ett företag som bl a säljer fyrhjulingar och ligger strax bredvid Hörsne kyrka, för att de visade vägen till Disponentvillan.

Till sist: Allan Kolmodin ger ett förslag i sin utmärkta artikel om Lina myr, nämligen att sätta en reglerdamm vid Råby träsk, vilket skulle ge en stor våtmark och fördröjd förmultning av torven.

- Är det genomfört det där?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,2 km, Avreitarbacke
0 m, Disponentvillan i Hörsne

Bilder

3,4 km, Lina myr i april
3,0 km, Näsungs broar

Fornborgar

846 m, Fornborg i Hörsne

Företag

135 m, Ställplats Hörsne

Kuriosa

4,6 km, Fågelsjön och Birka, Lina myr
1,8 km, Utsikt från ett offerberg

Kyrka

2,4 km, Bara ödekyrka
1,1 km, Hörsne kyrka

Museer

3,3 km, Dunbodi - Lanthandelsmuseum
5,4 km, Norrlanda Fornstuga

Mytologi

2,5 km, Bara offerberg, Baraberget

Naturreservat

812 m, Hörsne prästänge

Runor

1,1 km, Kunde alla läsa runor

Skeppssättningar

4,9 km, Butravjs

Skulptur

1,1 km, Den ridande S:t Mikael
1,1 km, Klädd i solen

Ängen

672 m, Mattsarve änge