Före nedom klinten


Kuriosa - Klinte - Nära - Karta

Gotland, Före nedom klinten - foto: Bernt Enderborg

I Gutasagan från 1200-talets början sägs vad gäller lokaliseringen av den första kristna kyrkan som inte blev bränd på Gotland att :"han standr i wi. firj niþan clintu", vilket oftast översätts med att "den stod i wi, nedanför klinten". Så gott som alla antar att det är frågan om klinten i Visby, men andra ställen som Hellvi har också föreslagits.

Gutalagen (Gutasagan är inledning till Gutalagen) översattes till platttyska någon gång under 1300-talet, och det är därifrån uppgiften kommer att det är frågan om Visby, ty där sägs att den första obrända kyrkan återfanns: "cwy Wy, das nu genömet ist Wysbu".

Sen dess har det väl bara rullat på. Det förutsätts att "wi" är en helig kultplats som alltså numera heter Visby. Det har föreslagits olika ställen i Visby för var den första kyrkan låg, det vildaste är väl att den låg där Drotten ligger idag och att Visby av någon anledning fordom hette Caupingsvik (antagligen efter dagens Kopparsvik). Det flesta menar dock att kyrkan låg där ruinerna av S:t Per återfinns idag, ty det står i Gutasagan att "þan staþ sum nu kallar petrs kirchiu" (det ställe som nu kallas Peters kyrka).

Yrwing, en omåttligt beläst Gotlandsforskare, säger dock att "När Guta saga berättar, att ett 'vi' fanns nedanför Klinten, har den därigenom endast sagt, att där finns en av sådana många heliga platser på ön". Ortnamnsforskaren Ingemar Olsson drar av detta Yrwings påstående slutsatsen att: "Iakttagelsen kan mycket väl vara riktigt, det för tolkningen av Visby viktiga är att Yrwing inte ifrågasätter förekomsten av 'Vi' i Visby." Riktigt vad faderullan Olsson egentligen menar är inte gott att veta, men säkert något tautologiskt viktigt.

Vi skall emellertid trassla till det lite. Det står inte "nedanför klinten" i Gutasagan. Och ordet "clintu" skulle det aldrig falla någon gute in att använda om en klint (det skulle betyda flick- eller källingklint). Det är nog inte frågan om en klint vilken som helst, utan om ett ortsnamn, som Klinte. Inte heller betyder Gutasagans "firj niþan" nedanför. "Före nedan" står det.


Här har du ett kort på Klinte, taget på ungefär samma ställe (Klinteberget) som det översta, som förstås visar toppen av dagens kyrka i Klinte. Skulle jag ta två steg framåt så trillar jag nerför klinten 20 meter sisådär.

Om jag i dag skulle säga till en gute att något ligger (står) "före nedom klinten" skulle alla förr eller senare hitta till Klinteberget. Visst, det låter som en gåta, men tänk på det. Före kan ju vara från alla håll, men lägger man till nedan så blir det tillräckligt tydligt.

Vi behöver förresten inte anta att "clintu" betyder Klinte. Det är snyggt i alla fall. Jag tror att jag skall ta och använda det hädanefter när turister frågar om vägen till Klinte.

- Före nedom klinten.

Tja, förresten, turister blir väl inte klokare av det. Men alla gutar skulle garanterat hitta (efter att de har varit i Linde). Den första kristna kyrkan som inte brändes av ilskna hedningar kan alltså gått ha stott i Klinte.

- Firj niþan clintu - vad tror du om det? Kommentera gärna. Uttrycket kanske inte alls är någon urdålig och gammaldags svensk dialekt utan med en smula eftertanke en hyfsad väganvisning. Och varför inte åka till Klinteberget och fundera själv en stund. Det ligger bl a en fornborg där och utsikten är god med gutniska mått mätt.

Vi bör nog också ge Fröjel en chans att hysa den första kvarblivande kyrkan på Gotland, ty alldeles nedför den klintkant som finns där, se bilder från kastalen, så återfanns en stor vikingatida hamn när det begav sig, därtill har man hittat murar i marken efter något som man tror kan ha varit en kyrka, som alltså är tidigare än dagens kyrka i Fröjel.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen