Vendeltida solur


Platser - Anga - Nära - Karta

Gotland, Vendeltida solur - foto: Bernt Enderborg

- Är det uppenbart eller inte?

Vid Trullhalsar i Anga återfinns denna stenformation. Det kan vara en grav, en domarring eller nåt åt det hållet. Eller är det ett vendeltida solur?

Vendeltiden inföll före vikingatiden och har sitt namn efter gravar i Uppland, där man funnit rikt gravgods. Ibland läser man att det var under denna tidsperiod som allting tog fart (i stället för vikingatiden alltså) men hur därmed förhåller sig är bara gissningar.

Vendeltiden på Gotland kanske kan sägas utmärkas av kolonier i Balticum och i många andra länder samt att gutarna började lagra silver under husen i slutet av tidsperioden.

Det är värt att ta sig en titt på Trullhalsar och i förbigående kanske vi skall tala om att det finns en mycket större domarring på platsen. Ovanstående är nog något annat än just en sån, men vaddå?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

5,8 km, Agbod fiskeläge
2,7 km, Baju fiskeläge
1,5 km, Hammars fiskeläge
4,1 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

20 m, Trullhalsar

Historia

36 m, Flytande järn
642 m, Snäckänge med länningar

Kuriosa

1,5 km, Vackert så

Kyrka

4,0 km, Anga kyrka

Museer

3,9 km, Norrlanda Fornstuga

Målningar

4,0 km, Angakoden
4,0 km, Bernhardinus av Siena
4,0 km, Den stekte Laurentius
4,0 km, Drakdödaren i Anga
4,0 km, Själavägningen i Anga

Platser

0 m, Vendeltida solur

Skeppssättningar

4,4 km, Butravjs

Skulptur

4,0 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

2,0 km, Bjärs hög, Bjärs backe
3,5 km, Båticke i Anga

Ängen

4,3 km, Anga prästänge
2,4 km, Bajänget, Bendes änge
1,0 km, Liste ängar