Majviva


Flora - Viklau - Nära - Karta

Gotland, Majviva - foto: Bernt Enderborg

Majvivan växer på kalkrika fuktängar och stränder och blommor i maj-juni. Den är vanlig bara på Öland och Gotland men finns visst sparsamt upp till Jämtland.Bilderna ovan är tagna vid Tjaukle i Viklau (ett skönt naturområde) men man hittar dem överallt (jag har för mig att jag såg tonvis på Kallgatburg).Mer information finns på den virtuella floran, t ex att den på latin heter Primula farinosa och att det sistnämnda helt enkelt betyder att den är mjölig på undersidan.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,1 km, Bjärges Solljus
2,7 km, Bolagsstämma i Vänge
2,7 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
1,7 km, Western Riders Gotland
1,7 km, Veterantraktorer
2,8 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

1,8 km, En cowgirl
1,7 km, Gotland - hästarnas land
3,7 km, Krasse
5,6 km, Myren i Hejde
3,6 km, Våtmark

Fauna

2,3 km, En vit stork

Flora

0 m, Majviva

Fornborgar

3,4 km, Arängsbacke
4,5 km, Binge slott
2,6 km, Guldrupe fornborg
1,7 km, Tuna i Viklau
3,6 km, Viklau fornborg

Företag

2,1 km, Bjärges Träförädling AB
4,1 km, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,1 km, Broa gravfält

Historia

3,6 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
3,5 km, Draken i Vänge
3,6 km, Hagelheim bro
1,1 km, Jacobs minnessten, ringkors
3,5 km, Järnålderns organisation och försvar
3,5 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

1,5 km, En holländare
3,5 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
4,0 km, Jag såg rus
3,5 km, Tors borg
2,1 km, Vad är det väl
4,2 km, Vikingakläder

Kyrka

4,8 km, Atlingbo kyrka
2,7 km, Guldrupe kyrka
5,6 km, Sjonhem kyrka
1,6 km, Viklau kyrka
3,5 km, Vänge kyrka

Kåseri

3,4 km, En vårsida för 2007
2,9 km, Ett silverne träd
2,0 km, Havets söner
2,7 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

1,7 km, Fornänge i Vänge
4,1 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

369 m, En promenad i slutet av maj 2009
2,7 km, Man ser dem sällan
2,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,0 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
1,6 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

2,1 km, Cedergrens orgelmuseum
5,5 km, Russmuseum

Naturreservat

6,4 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

5,1 km, Buttle järnvägsstation
2,2 km, Ett gotländskt vattendrag
381 m, Tjaukle
2,7 km, Vänge bygdegård
4,6 km, Västerby komministerboställe

Runor

2,7 km, Mässhaken i Guldrupe
2,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn
4,8 km, Runstenen i Atlingbo kyrka

Skulptur

3,5 km, Bysantisk figuration
3,5 km, Den vikingatida kyrktuppen
3,5 km, Ett bart huggande svärd
3,6 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
1,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
1,6 km, Jesus väcker Lasaros
3,5 km, Kvinnans skapelse
3,5 km, Mannens skapelse
3,5 km, Triumfkrucifixet i Vänge
3,5 km, Tuppundret i Vänge
3,6 km, Vattenvarelsen i Vänge
5,6 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
3,5 km, Vem blir sluken
1,6 km, Viklaumadonnan

Tackar

600 m, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

3,6 km, Vänge prästänge