Märkliga ansikten i kyrkorna


Skulptur

Gotland, Märkliga ansikten i kyrkorna - foto: Bernt Enderborg

På en och annan kyrka finns en liten skulptur, ett ansikte eller en liten figur, och vi har inte en aning vem det kan vara, eller ens varför de sitter där. Ovan ser du ett ansikte som finns i en nordportal utanpå Linde kyrka. Vem är det? Ett skyddshelgon? Entreprenören? Och varför har denne förärats en plats på själva kyrkan?

På många kyrkor finns ansikten i olika grupper, och då kan man oftast gissa sig till vilka det skall föreställa, förutom när det är helt profana skultpurer som t ex i Källunge. De tre vise männen, evangelisterna, apostlarna och annat. Men ibland sitter de ett och ett, till synes helt omotiverat.Detta ansikte med grop i hakan och allt återfinns högt uppe i ett fönster inuti Rone kyrka. Vem det skall föreställa är det ingen som vet. Det förefaller vara en munk med tonsur, men säkert är det väl inte - en helt igenom profan ronbo kan väl också se ut på detta viset.Utanpå södra långshusväggen på Ganthem kyrka finns denne man. Är det aposteln Tomas med sin vinkelhake eller det kyrkans byggmästare?Här är ännu ett exempel från Vall kyrka. Det är tre ansikten som tittar fram från en portalomfattning på norrväggen. Vad det är för några är inte gott att veta?

På sidan om Vall kyrka drar vi till med att en av figurerna kan nog vara Petrus Harding, som alltså gott kan ha sett ut så här:

Så det får räcka med dessa exempel.

Man kan visst tänka sig att det är de tre vise männen som avbildats på detta avvikande sätt i Vall, men jag tycker att de varken ser ut som kungar eller vise män, och inte har de några gåvor med sig; därtill finns de avbildade som konungar på den ett par hundra år äldre dopfunten.

Såna här ansikten tittar fram på kyrkorna lite här och var. Vilka de är och varför de finns vet vi inte - inte heller vet jag hur vanligt detta är på fastlandet - men de är högeligen fascinerande.

Att gutarna inte drog sig för att göra profana skulpturer på sina nästan 100 medeltida kyrkor går inte att komma ifrån, även om man skulle försöka, ty det är bara att besöka Källunge kyrka för att bli övertygad.

Om det är helgon eller annat heligt folk vet vi inte, inte heller om det är storgubbarna som byggde kyrkan eller om det rent av är byggmästaren, entreprenören eller stenhuggaren.

- Vad tror du?
/text och foto Bernt Enderborg