Henrik Lejonet


Historia - Visby - Nära - Karta

Gotland, Henrik Lejonet - foto: Bernt Enderborg

Tyskarnas roll i Visbys historia är omtvistad. Somliga menar att det är de som har gjort så gott som allting medan andra påstår nästan motsatsen. De flesta verkar dock någorlunda överens om att det är Artlenburgprivilegiet 1161 som är grunden till att så många tyskar bosatte sig och bedrev handel med Visby som utgångspunkt.

I detta privilegiebrev står häpnadsväckande saker, som "efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan", varför: "Inom hela vårt maktområde skall gutarna ha orubblig fred". Gutarna tillförsäkras vidare kroppslig säkerhet genom ett antal drakoniska straff för de tyskar som förgrep sig, att deras egendom skulle bibehållas om de dog och de får alldeles samma rättigheter som de inhemska köpmännen i tillämpningsområdet.

- Hur i hela fridens namn har Liknatte (se också Riddaren i Stenkyrka) från Stenkyrka på Gotland lyckats förhandla till sig sådana förmåner?

Innan vi funderar på den frågan skall tilläggas att det i privilegiebrevet också står att gutarna "i tacksamt utbyte erbjuder oss detsamma, att de innerligt älskar oss och vårt land och flitigare besöker vår hamn i Lübeck". Ibland läser man att detta villkor ingick i en stort upplagd plan att ta över handeln i Östersjön, men det behöver du inte tro på.

Vem var Henrik Lejonet
Henrik Lejonet, 1129-1195, var hertig över Sachsen (1139-1180) och Bayern (1156-1180), en av medeltidens störste härskare (en hertig var under äldre medeltid kungens högste ämbetsman i ett större landområde, vid medeltidens slut var de självständiga furstar).

I uppslagsverken sägs att Henrik Lejonet koloniserade de vendiska kustländerna. Vad betyder det egentligen? Det låter som att Henrik lät befolka dessa kustländer, men så var långt ifrån fallet. Venderna var som bekant ett västslavisk folk som bl a bebodde norra Tyskland och det var dessa som i det närmaste utrotades eller germaniserades under medeltiden - det var bl a vad Henrik Lejonet gjorde.

Från gutarnas synpunkt bör detta "koloniserande", vilket skedde 1160, av de vendiska kustländerna inte ha varit särskilt tilltalande. De var sen hedenhös naturliga handelsländer för Gotland, varför Henrik Lejonet rimligen borde ha utgjort ett hot med gutarnas handel.

Vad hände egentligen
Nu skall vi citera hela ingressen till Artlenburgprivilegiet:

"Må alla Kristtrogna veta, nu och i framtiden, hur vi, av kärlek till freden och vördnad för den kristna tron, men främst i betraktande av den eviga vedergällningen, efter en genom den Ondes anstiftan länge rådande osämja mellan tyskar och gutar, har vi återställt den forna endräkten och sämjan, hur vi, med bistånd av den Heliga andes nåd, genom en evig och orubblig fred har stävjat mångahanda oskick, som kommit genom de båda folkens osämja, såsom hat, ovänskap, mandråp, och därefter välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd."

I många, många historieböcker kan du läsa att gutarna var ett fredsälskande folk som hellre vädjade till vågen än till vapnen. Men vad kan det tänkas betyda det där om "men främst i betraktande av den eviga vedergällningen", och i slutet: "välvilligt mottagit gutarna i vår försonings nåd"?

Åtminstone undertecknad förefaller det som att gutarna hade ställt sig på vendernas sida, för handelns skull, när Henrik Lejonet "koloniserade" kustländerna. Men eftersom all handel alltid är av godo, tullar alltid av ondo, så måste denna fråga lösas när länderna nu bytt herre (det står förstås också att gutarna hade gett tyskar på skallen, se Gairhielm, kanske, men det vet jag inte om jag vågar skriva).

Liknatte från Stenkyrka hade alltså en tämligen trygg förhandlingsposition. Gutarna var stora handelsmän, de hade en egen handelsgård i Novgorod (hulmgardi, nämns i Gutasagan) och man skulle kunna säga att de behärskade handeln i Östersjön ännu i mitten av 1100-talet.

Vem var Liknatte
Om jag har svarat på vem Henrik Lejonet var så bör jag kanske säga några ord om Liknatte. Egentligen vet vi inte vem han var. Han kan ha varit ett befullmäktigad ombud för republiken Gotland men han gott också ha haft en ställning som man i dag skulle ha kallat president.

För att göra allting lite mer konkret skall vi säga att du kan kika på Liknattes gravsten framme vid koret i den medeltida kyrkan i Stenkyrka. Det är troligtvis han som ligger. Det här vet ingen skolunge på Gotland eftersom de har fullt upp med att hålla reda på hjältekonungar och andra våldsamma överdrifter från fastlandets aldrig sinande propaganda. I den vanliga informationen om kyrkan står att Licnatus var från en gård vid namn Stenstuge men för att också gutar skall förstå vilken gård som avses så talar vi om att det är Stainstu. Stenstugu står det på vägskyltarna också men vilka som bestämt detta vet jag inte.

Slutligen
- Men nå, vad anser jag om tyskarnas roll i Visby historia?

- Åh, det är för svårt. Men det är inget problem för mig att kalla Visby en tysk stad om vi kallar t ex Stockholm och Riga gotländska städer.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

464 m, Almedalsveckan 2006
414 m, Almedalsveckan 2009
464 m, Almedalsveckan 2010
402 m, Almedalsveckan 2012
474 m, Almedalsveckan 2014
482 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

964 m, Demonstrationen för vägpris 2012
507 m, Företagardagen 8/11 2007
535 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
480 m, Kultur i natten
591 m, Kulturting 2007
811 m, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
1,9 km, Mal- eller slungstenar
582 m, Maskeraden 2010
256 m, S:ta Gertrud
179 m, Stora Torget den 29 april 2007
453 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
375 m, Tullar vid portarna
554 m, Vattendagen 2015
1,9 km, Vi skämmer ut oss
533 m, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
1,9 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
404 m, Visbydagen 2011
368 m, Återställ hålen
205 m, Öppen ruin

Bilder

10 m, Hertik Erik
790 m, Jolly Roger
828 m, Kalkugnar
387 m, Massor av kärlek
533 m, Svärdet i stenen
222 m, Sånt här är tråkigt att läsa
383 m, Var är medeltiden
329 m, Vinter i Visby
503 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

261 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

3,1 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

317 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,5 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

3,8 km, Annelund gravfält

Guide

1,9 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

784 m, Visby hamn

Historia

534 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
911 m, 1361 - massgravar på Solens berg
864 m, Brandskattningen av Visby 1361
276 m, Elvatusen jungfrur
1,9 km, En kalkugn från 1200-talet
4 m, En stor katastrof 1566
450 m, Ett skott i tornet
1,0 km, Galgberget
243 m, Gråbröder - Franciskaner
355 m, Halshuggningen 1342
0 m, Henrik Lejonet
959 m, In Gothlandia et Mari spes mea
366 m, Infördes tull till Visby 1288
95 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
33 m, Mariaprocessionen
284 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
1,9 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
221 m, Skampålen på Klinttorget
1,9 km, Snäckskogen i Boge
302 m, Stadens blomstring
929 m, Sören Norby
935 m, Sören Norby slår bondekungen
795 m, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
246 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
353 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
1,9 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
197 m, Varför ruinerades Visby
185 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
348 m, Visby lades i aska 1362
361 m, Visby stadslag
380 m, Visby under medeltiden
25 m, Visby under stenåldern
330 m, Visby underkastelsebrev
352 m, Visbys storhet under medeltiden
513 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,2 km, Follingbo kalkbrott

Konst

371 m, Anna Nyberg - A story to be told
481 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

543 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

303 m, Bödelsstugan står kvar
257 m, Djävulens spik
68 m, Fan i helvete
222 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
257 m, Jacob av Charra
365 m, Kanonen vid Wallers plats
1,9 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka
4,8 km, Ölbäcks värdshus

Kyrka

10 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
416 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,0 km, Den 6 juni 2002
179 m, Elda på
447 m, Försköna Visby
693 m, Gutavallen - vad menas
551 m, Jättesnygga brudar
386 m, Kruttornets finesser
1,2 km, Kärleksstigen, Hälsans stig
400 m, Nordiska naturväsen
216 m, Nåt att titta på
426 m, Ringmurskaries
391 m, Strandpromenaden
314 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

789 m, Barflickor på Effes
438 m, Dei jär ret vackat
17 m, Domkyrkoberget i Visby
390 m, En helt vanlig kväll
241 m, En sommarbild
355 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
298 m, Förlova dig på Gotland
331 m, Gotland året runt
318 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
334 m, Under putsen
435 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

489 m, Burmeisterska huset
331 m, Clematishuset
519 m, Donnerska huset
144 m, Engeströmska huset i Visby
763 m, Huset med målningarna
4,2 km, Hästnäs
47 m, Johan Målares hus
368 m, Liljehornska huset
597 m, Tjärkoket
351 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

461 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
410 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
424 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
422 m, Medeltidsveckan 2006
436 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
472 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
441 m, Medeltidsveckan 2010
405 m, Medeltidsveckan 2012
481 m, Medeltidsveckan 2013
414 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,7 km, Bergbetningen
5,5 km, Brucebo
1,1 km, Galgberget, naturreservat
1,9 km, Reveln fågelskyddsområde
4,8 km, Ölbäcks

Platser

446 m, Almedalen
351 m, Birgers gränd
310 m, Botaniska Trädgården
33 m, Dansa, din djävul
333 m, Fiskargränd i Visby
437 m, Paviljongsplan
326 m, Rackarbacken
33 m, Salomos stenbrott
3,5 km, Södra hällarna i Visby
2,9 km, Åhsbergska hagen

Rauk

3,8 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

151 m, Dalmanstornet
226 m, Ett torn i Östergravar
403 m, Fiskarporten
496 m, Jungfrutornet
705 m, Kajsartornet
281 m, Kaponniärerna
407 m, Kruttornet - Visby kastal
447 m, Kvarntornet
401 m, Kärleksporten
385 m, Lilla Strandporten
536 m, Lübeckerbräschen
376 m, Långa Lisa
469 m, Murfallet
340 m, Mynthuset
547 m, Nordergravar
362 m, Norderport
524 m, Portar i ringmuren
416 m, S:t Göransporten
964 m, Segeltornet
154 m, Sidledes skytte
563 m, Silverhättan eller Kames
987 m, Skansen Havsfrun
548 m, Snäckgärdsporten
183 m, Sparbössan
385 m, Sprundflaskan
621 m, Stor Christin
931 m, Storhenrik, Store Henrik
862 m, Söderport
571 m, Tjärkoket
834 m, Valdemarsmuren
198 m, Östergravar i Visby
370 m, Österport

Ruin

1,9 km, Allmänt ruiner
169 m, Drottens ruin
139 m, Helgeands kyrkoruin
134 m, Ryska kyrkan
202 m, S:t Clemens ruin
728 m, S:t Göran - kyrkoruin
533 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
182 m, S:t Lars ruin
570 m, S:t Mikael
269 m, S:t Nicolai ruin
288 m, S:t Olof ruin
202 m, S:ta Carin ruin
208 m, S:ta Gertrud ruin
941 m, Solberga Kloster ruin
974 m, Visborgs slott

Runor

534 m, Evigt medan världen vakar

Saga

223 m, Carins blomma
498 m, Jungfrun i tornet
203 m, Karbunkelstenarna
988 m, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

22 m, Den återuppståndne i domkyrkan
23 m, Jungfru Maria
166 m, Klädd i solen i Visby
1 m, Markus, evangelisten
67 m, Änglavingar

Stränder

2,7 km, Gustavsvik
1,3 km, Norderstrand
3,9 km, Snäck
631 m, Visby havsbad

Träsk

5,5 km, Svaide vät

Visby

402 m, 25 juli 2003
151 m, De första spåren
117 m, Klinten
166 m, Stora Torget
429 m, Strandgatan
636 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,4 km, Destination Gotland