Rings i Hejnum


Kämpgravar - Hejnum - Nära - Karta

Gotland, Rings i Hejnum - foto: Björn Pettersson

Fyra utomordentliga kämpgravar ligger strax bredvid vägen mellan Tingstäde och Bäl ett par hundra meter öster om gården Rings i Hejnum; de är arkeologiskt undersökta varvid det hittades bl a lerkärl, nycklar, smycken, brynen och malstenar. Den största forntida husgrunden (kämpgrav) är över 40 meter. Det är ett ordentligt stort hus, dock inte lika stort som Stavars hus i Burs som är hela 67 meter långt.För den som tänker på det så är det inte särskilt svårt inse att de gotländska gårdarna i många fall ligger ungefärligen på samma ställe sen åtminstone tiderna för Kristi födelse. Men då får vi inte glömma att det finns omkring 1.800 övergivna forntida husgrunder (kämpgravar) bevarade i dag, och det skulle inte förvåna mig om flitiga bönderna har odlat bort lika många under tidens ohyggliga framåtskridande.

Det ligger förstås fler kämpgravar ner mot den vackra dalen i Hejnum, om du fortsätter vägen fram mot Bäl, lite här och där, sista stället är väl Aränget. Och om du kör denna väg så ta en bensträckare eller picnic i Hoigardi.
/text Bernt Enderborg, foto Björn Pettersson

I närheten - fågelvägen