1525 - vad hände egentligen


Historia

Gotland, 1525 - vad hände egentligen - foto: Bernt Enderborg

Vanligen i gutnisk historia sägs att anno 1525 var det lübeckarna som intog och brände Visby. Det finns uppgifter om annat. Vi skall först säga att staden Visby och landet Gotland förmodligen var två skiljda saker, även om det förefaller osäkert om hur det var med det där egentligen. Nedan kallas Visby för Visby/borgarna och övriga Gotland för Republiken Gotland.

Bilden ovan är från Medeltidsveckan 2006 och är tagen på Paviljongsplan över den plätt som kallas Gotlandsänget, namngivet av någon som aldrig har varit i ett gotländskt änge, varefter ringmuren reser sig som ju omger en av jordens vackraste städer. Strax till höger om tornet, bakom lövverket, ligger det som kallas Lübeckerbräschen, ett nedrasat parti av muren som sägs vara den bräsch där lübeckarna tog sig igenom ringmuren anno 1525.

Lübeckerbräschen

Här har vi Lübeckerbräschen på bild. Men det finns också uppgifter om att de som anföll tog sig in genom Silverhättan, tornet i den nordvästra hörnet av ringmuren, som bara ligger en liten bit från Lübeckerbräschen.

Bakgrund
I Danmark som Gotland tillhörde hade den av allt att döma vettiga kungen Kristian II blivit avsatt. Tidigare hade denne satt Sören Norby som länsherre på Gotland. 1523 försökte danskarna, där alltså Fredrik I satt på tronen, få bort Norrby, vilket misslyckades . 1524 var det svenskarnas tur att försöka - vanligen sägs att Gustav Vasa hade tubbats av Lübeck att anfalla men han hade nog själv goda skäl att få bort Sören Norrby, men också den svenska invasionen misslyckades, detta invasionsförsök gjordes förresten tillsammans med folk från Lübeck.

Sören Norby anföll danskarna i Skåne - se också Gotlands försvar i början av 1500-talet - men han blev slagen och flydde till Ryssland. Det var i detta sammanhang som lübeckarna seglade till Gotland.

Tältläger

Lübeckarnas berättelse - Republiken var med och intog Visby
Länsarkivarien 1995, Tryggve Siltberg, skriver i Gotländskt Arkiv 1995 (ISBN 91-88036-18-9) om "Gotlänningarna och den danska överheten på 1540-talet", en utmärkt artikel. Han säger bl a att "Lybeckarnas stormning av Visby 1525 brukar i gotländsk historieskrivning framställas som en av de större olyckorna. Det var emellertid för Visby det var en olycka, inte för landsbygden".

I juni 1525, säger Siltberg, berättade Lybecks borgmästare Thomas van Wickede för Danmark om de åtgärder de vidtagit mot deras gemensamma fiende Sören Norrby. De sa att (Siltbergs översättning) deras flotta kom "efter vindens förfogan till Gotland, fick landets folk och inbyggare, då de hörde att de kom helt på ärbara rådets och staden Lübecks vägnar, under denna stad med deras ivriga goda vilja, anföll med detsamma Visby, stormade och intog och erövrade den med fäktande hand och belägrade slottet".

Tyskarna i de vendiska städerna i norra Tyskland visste att de skulle bli välkomnade av gutarna på landet. I Tewes Kusels spionrapport avgiven i Griefswald 1524, publicerad i Gotländskt Arkiv 1986 av Hugo Yrwing, säger Kusel:

"Item dat weth wor wahr, dat dar nemant up dat land ys, dat noch burger, bure efte lantzknecht, wolden lever syn by den steden alzs by Severyn, so idt na erem willem ginge, und wen sze ock kamende wurden, szo scholden sze al lichtick Severin vorlatten un sick tho en gevendhe."

Yrwing översätter detta: "Dessutom vet han förvisso, att det inte finns någon på ön, varken borgare, bonde eller landsknekt, som inte hellre skulle lyda under städerna än under Sören Norby och om dessa skulle landstiga på ön, skulle de alla utan tvekan överge Sören Norby och sluta upp på städernas sida."

Spionen Kusel hade rätt åtminstone vad gäller gutarna på landet, dvs Republiken Gotland, men det där om att också borgarna skulle följa med måste han ha fått om bakfoten eftersom Visby faktiskt intogs och brändes.

Vad gäller mer nedbrännande av Visby, se 1362, och Visby underkastelsebrev med kommentarer. Att Visby var en stor och mäktig stad under medeltiden är nog sant, men denna eventuell makt avser knappast krigsmakt, dvs utöver den de olika ländernas tillsatta länsherrar förfogade över för sitt eget land.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Almedalsveckan

806 m, Almedalsveckan 2006
741 m, Almedalsveckan 2009
811 m, Almedalsveckan 2010
713 m, Almedalsveckan 2012
849 m, Almedalsveckan 2014
833 m, Haro - tid för barnen - föräldraupproret!

Artiklar

1,2 km, Demonstrationen för vägpris 2012
786 m, Företagardagen 8/11 2007
847 m, Invigningsgala Gotland pride 2013
840 m, Kultur i natten
866 m, Kulturting 2007
1,0 km, Livrädda Östersjön 2006 - artisterna
2,0 km, Mal- eller slungstenar
862 m, Maskeraden 2010
330 m, S:ta Gertrud
652 m, Stora Torget den 29 april 2007
290 m, Sveriges största sevärdhet - ringmuren
900 m, Tullar vid portarna
947 m, Vattendagen 2015
2,0 km, Vi skämmer ut oss
1,0 km, Vi såg Street theatre Pinezka på Östertorg
2,4 km, Visby Ladies svenska mästare i basket 2005
905 m, Visbydagen 2011
892 m, Återställ hålen
674 m, Öppen ruin

Bilder

534 m, Hertik Erik
1,1 km, Jolly Roger
577 m, Kalkugnar
352 m, Massor av kärlek
37 m, Svärdet i stenen
631 m, Sånt här är tråkigt att läsa
406 m, Var är medeltiden
326 m, Vinter i Visby
56 m, Väktargång | Ringmuren

Fakta

697 m, Ringmuren fick tre stjärnor

Fiskeläge

2,7 km, Flundreviken fiskeläge

Flora

370 m, De blommande trädens glada tankar

Fornborgar

5,1 km, Bygdeborg i Väskinde

Gravfält

3,5 km, Annelund gravfält

Guide

2,0 km, Gatuvalven i Visby

Hamnar

1,1 km, Visby hamn

Historia

794 m, 1353 - ett brev från rådmännen i Visby
1,4 km, 1361 - massgravar på Solens berg
1,3 km, Brandskattningen av Visby 1361
250 m, Elvatusen jungfrur
2,0 km, En kalkugn från 1200-talet
520 m, En stor katastrof 1566
971 m, Ett skott i tornet
777 m, Galgberget
711 m, Gråbröder - Franciskaner
733 m, Halshuggningen 1342
525 m, Henrik Lejonet
1,3 km, In Gothlandia et Mari spes mea
890 m, Infördes tull till Visby 1288
430 m, Kristi riddares gård på riddarnas ö
537 m, Mariaprocessionen
245 m, Petrus de Dacia - Sveriges första författare
2,0 km, S:t Augustinus och S:t Nicolai
746 m, Skampålen på Klinttorget
2,0 km, Snäckskogen i Boge
684 m, Stadens blomstring
1,3 km, Sören Norby
1,3 km, Sören Norby slår bondekungen
1,2 km, Två hundra hästar med folk av bönderna anno 1523
284 m, Vad sa Petrus de Dacia 1288
728 m, Vann Visby kriget 1288, ingrep Magnus Ladulås
2,0 km, Varför kyrkan i Wi inte brändes
664 m, Varför ruinerades Visby
648 m, Visby hyllar Olof Håkansson och förlåter medhjälparna
764 m, Visby lades i aska 1362
744 m, Visby stadslag
590 m, Visby under medeltiden
548 m, Visby under stenåldern
672 m, Visby underkastelsebrev
728 m, Visbys storhet under medeltiden
962 m, Världsarvet Visby

Kalkbrott

5,6 km, Follingbo kalkbrott

Konst

808 m, Anna Nyberg - A story to be told
788 m, Vi på muren, en gobeläng om 1361

Kultur

854 m, Almedalsbiblioteket - bokmässa Gotland

Kuriosa

343 m, Bödelsstugan står kvar
272 m, Djävulens spik
518 m, Fan i helvete
677 m, Gåtfull inskrift vid S:ta Carin
275 m, Jacob av Charra
860 m, Kanonen vid Wallers plats
2,0 km, Norra stigluckan vid Visby domkyrka
5,1 km, Ölbäcks värdshus

Kyrka

519 m, Visby domkyrka - S:ta Maria
914 m, Vårdklockans kyrka

Kåseri

1,4 km, Den 6 juni 2002
653 m, Elda på
968 m, Försköna Visby
1,2 km, Gutavallen - vad menas
780 m, Jättesnygga brudar
556 m, Kruttornets finesser
857 m, Kärleksstigen, Hälsans stig
151 m, Nordiska naturväsen
665 m, Nåt att titta på
947 m, Ringmurskaries
494 m, Strandpromenaden
342 m, Visby 10 juni 2015

Magiska Gotland

1,2 km, Barflickor på Effes
171 m, Dei jär ret vackat
537 m, Domkyrkoberget i Visby
464 m, En helt vanlig kväll
756 m, En sommarbild
5,4 km, En vinterpromenad 2007
435 m, Ett andningshål - Botaniska trädgården
308 m, Förlova dig på Gotland
307 m, Gotland året runt
296 m, Krumelurer i Botaniska Trädgården
597 m, Under putsen
861 m, Åttahundra år gammal skugga

Medeltida hus

877 m, Burmeisterska huset
713 m, Clematishuset
899 m, Donnerska huset
498 m, Engeströmska huset i Visby
1,2 km, Huset med målningarna
4,1 km, Hästnäs
571 m, Johan Målares hus
759 m, Liljehornska huset
1,0 km, Tjärkoket
718 m, Vinhuset, rådhuset på Rolandstorget

Medeltidsveckan

74 m, Danska pannkakor på Medeltidsveckan
168 m, En promenad på Medeltidsveckan den 6 augusti 2003
128 m, Medeltidsveckan 2005 - några bilder
122 m, Medeltidsveckan 2006
126 m, Medeltidsveckan 2006 - några bilder
66 m, Medeltidsveckan 2008, 3 - 10 augusti
112 m, Medeltidsveckan 2010
154 m, Medeltidsveckan 2012
48 m, Medeltidsveckan 2013
154 m, Medeltidsveckans skådespel

Naturreservat

2,3 km, Bergbetningen
5,2 km, Brucebo
779 m, Galgberget, naturreservat
2,0 km, Reveln fågelskyddsområde
5,1 km, Ölbäcks

Platser

745 m, Almedalen
697 m, Birgers gränd
347 m, Botaniska Trädgården
533 m, Dansa, din djävul
477 m, Fiskargränd i Visby
124 m, Paviljongsplan
335 m, Rackarbacken
520 m, Salomos stenbrott
3,8 km, Södra hällarna i Visby
2,5 km, Åhsbergska hagen

Rauk

3,4 km, Snäckschimpansen

Ringmuren

582 m, Dalmanstornet
739 m, Ett torn i Östergravar
594 m, Fiskarporten
94 m, Jungfrutornet
1,1 km, Kajsartornet
429 m, Kaponniärerna
571 m, Kruttornet - Visby kastal
968 m, Kvarntornet
347 m, Kärleksporten
752 m, Lilla Strandporten
12 m, Lübeckerbräschen
258 m, Långa Lisa
158 m, Murfallet
342 m, Mynthuset
145 m, Nordergravar
318 m, Norderport
6 m, Portar i ringmuren
194 m, S:t Göransporten
1,3 km, Segeltornet
586 m, Sidledes skytte
60 m, Silverhättan eller Kames
1,4 km, Skansen Havsfrun
33 m, Snäckgärdsporten
657 m, Sparbössan
420 m, Sprundflaskan
1,1 km, Stor Christin
1,3 km, Storhenrik, Store Henrik
1,3 km, Söderport
1,0 km, Tjärkoket
1,3 km, Valdemarsmuren
612 m, Östergravar i Visby
894 m, Österport

Ruin

2,0 km, Allmänt ruiner
535 m, Drottens ruin
389 m, Helgeands kyrkoruin
633 m, Ryska kyrkan
372 m, S:t Clemens ruin
400 m, S:t Göran - kyrkoruin
979 m, S:t Hans och S:t Pers ruiber
577 m, S:t Lars ruin
1,0 km, S:t Mikael
262 m, S:t Nicolai ruin
427 m, S:t Olof ruin
676 m, S:ta Carin ruin
334 m, S:ta Gertrud ruin
1,4 km, Solberga Kloster ruin
1,3 km, Visborgs slott

Runor

979 m, Evigt medan världen vakar

Saga

698 m, Carins blomma
96 m, Jungfrun i tornet
328 m, Karbunkelstenarna
1,4 km, Pilla ett troll i huvudet

Skulptur

526 m, Den återuppståndne i domkyrkan
524 m, Jungfru Maria
486 m, Klädd i solen i Visby
526 m, Markus, evangelisten
496 m, Änglavingar

Stränder

2,3 km, Gustavsvik
915 m, Norderstrand
3,5 km, Snäck
863 m, Visby havsbad

Träsk

6,0 km, Svaide vät

Visby

777 m, 25 juli 2003
653 m, De första spåren
642 m, Klinten
637 m, Stora Torget
821 m, Strandgatan
953 m, Välkommen till Visby

Färjor

1,7 km, Destination Gotland