Kristendomens ålder på Gotland


Runor - Mästerby - Nära - Karta

Gotland, Kristendomens ålder på Gotland - foto: Bernt Enderborg

Riktigt när kristendomen slog igenom fullständigt på Gotland med sin intolerans anbelangande antalet gudar är inte gott att veta. Det finns olika gissningar och tonvis av spekulationer. Det påstås ibland att det finns spår av ariankristna gravar ända sen 500-talet medan andra säger att kristendomen inte var allmänt antaget på Gotland förrän på 1100-talet.

I Mästerby kyrka finns ett fragment av en runsten på vilken står:

"auk × botaiþr × þaun litu × raisa s... haito × mirki mirlakt eftir man koþ-n * kiarn] [uaR × hann arla × a × kuþ troa × rumshafþ ×] raþ(e)t × miþ r(e)tu m[iug × tyrlak × ta * ta × uam * la * reksþe... ...](b)in × sialu h-... [lit × kiarþi stain × uataruek"

Vi översätter inte allting men det står i texten om den man varöver stenen rests att: "uaR × hann arla × a × kuþ troa", dvs han trodde tidigt på Gud.

Runstenen är daterad till 1000-talet, då kristendomen förmodligen inte än hade blivit statsreligion på Gotland. Vår krönika, Gutasagan, säger som bekant: "Thaut gutar hainir waru. þau silgdu þair miþ caupmanna scap innan all land baþi cristin oc haiþin. þa saghu caupmenn cristna siþi j cristnum landum þa litu sumir sic þar cristna Oc fyrþu til gutlanz prestj", dvs då gutarna var hedningar så seglade de till alla länder, både kristna och hedniska. Då såg köpmän kristna seder i kristna länder, då lät somliga kristna sig där och förde präster till Gotland.

Kanske de första kristna gutarna uppträdde på 900-talet, och varför kan inte den anonyme steninnehavaren ha varit en av dem som hade varit i kristna länder och tagit med sig en präst hem, se Gutasagan.

Sakramentsskåp i Mästerby

Nåja. Lite lustigt är det i alla fall att man ristar in på stenen att han var tidigt troende på Gud. Visst undrar man vad de trodde på som ristade den?
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen