Klädd i solen


Skulptur - Hörsne - Nära - Karta

Gotland, Klädd i solen - foto: Bernt Enderborg

Utsökta reliefer av apokalyptiskt storhet finns på Hörsne medeltida kyrka. De är en av Gotlands mest intressanta och anses vara skapade av stenmästaren Egypticus' verkstad på 1300-talet.

Bibel 2000, Uppenbarelseboken 12:1, säger: "Och ett stort tecken syntes på himlen, en kvinna klädd i solen och med månen under sina fötter och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud."

På bilden ovan är den runda plattan bakom henne solen, kikar du efter så står hon på månen och stjärnorna i kransen ser ut som blommor.

Fris från Uppenbarelseboken på Hörsne kyrka

Här ligger hon och "ropar i barnsnöd och födslovånda" ty hon föder en son.

Fris från Uppenbarelseboken på Hörsne kyrka

Men draken dyker upp och tänker sluka hennes son. "Och det blev en strid i himlen: Mikael och hans änglar gav sig i strid med draken." Det är Mikael som ger sig på draken på kortet ovan och det är också Mikael som rider på portalens vimperg med klubba och allt. De olika scenerna på frisen förefaller inte gå i rätt ordning.

Fris från Uppenbarelseboken på Hörsne kyrka

På förra kortet såg du Draken, som Mikael kör spjutet i, till vänster ovan sticker han fram sitt tryne, den gamle ormen från urtiden, "han som kallas Djävul och Satan". När Mikael har störtat draken till jorden börjar den förfölja kvinnan: "Och den stora örnens båda vingar gavs åt kvinnan så att hon kunde flyga ut i öknen..."

Berättelsen kommer från Uppenbarelseboken, i sanning en underlig bok, som dock många tiderna igenom har inspirerats till storverk av, t ex Fårögubben själv. Alf Henriksson säger i sin Biblisk historia att ingen sansad människa torde någonsin ha förstått boken, och det får man nog hålla med om.

Överkurs - funderingar
Riktigt vad allt det där egentligen handlar om är inte gott att veta. Det sägs emellertid att "Och hon födde sitt barn, en son som skall valla alla folk med en stav av järn", och en figur med en stav av järn förekommer lite längre fram i boken och det är lammet, Jesus, som öppnar insegel och dömer folk, och stämmer detta så är den solklädda kvinnan Jungfru Maria själv (Dan Nässelqvist säger i Svensk Exegetisk Årsbok 74, Uppsala 2009, att historiskt så har den kvinnan tolkats vara Jesu mor Maria). Och det är ju konstigt, för visst födde hon Jesus i ett stall i Betlehem med stackars Josef, vise män, herdar och grejer.

Nässelqvist går igenom det som nämns om detta barn och kommer till följande slutsats: "Sammantaget tycker jag att det finns tillräckligt med underlag, inklusive ett antal allusioner till GT-texter som uppfattades messianskt och kristologiskt i NT, för att säga att texten tycks identifiera barnet med Jesus Kristus. Hur detta påverkar identifikationen av kvinnan kommer att diskuteras vidare nedan."

- Va? Om Jesus är barnet så måste väl...

Jo, menar somliga, den födande kvinnan är kyrkan. Nässelqvist föreslår också att man kan förstå kvinnan som landet Israel. Jag inser att läsningen i Nässelqvists text stiger mig över huvudet, och måste läsa den några gånger till och fundera, men nu vet du i alla fall varifrån motiven till de fantastiska relieferna kommer.

Alla citat utom Nässelqvists på denna sida kommer från kapitel 12 i Uppenbarelseboken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen