Offerlammet


Artiklar

Gotland, Offerlammet - foto: Bernt Enderborg

Ovanstående bild sitter ditmålad på en vägg och säger genom inskriptionen att den är folkets i Visby sigill. Eftersom väggen tillhör ett bryggeri som tillverkar öl i Visby så är väl bilden fyndig. Att det inte är ett offerlamm som betecknar kristendomen ser väl alla med en gång, ty baggen/väduren har horn stora som spjut. Väduren är sudergutarnas gamla tecken, som någon gång för länge sen övergick till att bli hela Gotlands symbol.

Det gutniska Alltingets stora sigill hade en liknande vädur och på vilken det stod ungefär att "Jag är gutarnas tecken, med lammet betecknar man Kristus". Detta sigill har använts genom århundradena ända sen begynnande medeltid och genom historien tills det återfanns som bullstamp hos en bondmora i Bro - det måtte ha varit snygga bullar. Man kanske kan tillägga att det var Sudertredingen (= Sudret, södra tredjedelen av Gotland) som ursprungligen hade väduren som symbol medan Medeltredingen hade sig en vit häst och Nordertredingen en ek.

Sigillet tappar alltså hela Gotlands folk på blod för att göra öl av det i Visby. Man kunde bubbla lite om gral, offerblod och sånt, men gutarnas stolta vädur var knappast något offerlamm som bar världens synder på sina axlar.
/text och foto Bernt Enderborg