Östra skeppsgången


Kuriosa - Kräklingbo - Nära - Karta

Gotland, Östra skeppsgången - foto: Bernt Enderborg

Nordens största fornborg ligger i dag ett stycke upp på land. Men så har det förstås inte alltid varit, allra helst som man kan se raukar bland tallarna.

Östra skeppsgången återfinns ett gott stycke på torra land vid Torsburgen, Sveriges största fornborg.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,8 km, En vandringsled i Ardre, Kapungs slott
4,1 km, Minneskors i Kräklingbo

Bilder

3,9 km, Vi är törstiga alla

Bildsten

3,9 km, En blåsbälg till fågelhamn
3,9 km, Midvinterblot från vikingatiden
3,9 km, Var de fredliga handelsmän
3,9 km, Är det smeden Volund

Evenemang

3,9 km, Kräklingbo marknad

Flora

2,3 km, Gotlandssippa

Fornborgar

4,8 km, Fornborgen vid Tings backe
1,2 km, Herrgårdsklint
5,0 km, Kaupungs slott
5,4 km, Kräklings fornborg
670 m, Torsburgen - þors borg, Tors borg

Kastaler

3,8 km, Ardre kastal
4,4 km, Gammelgarn kastal
4,1 km, Kastaler och organisation
4,3 km, Kräklingbo kastal

Kuriosa

5,3 km, En sojde
0 m, Östra skeppsgången

Kyrka

3,7 km, Ardre kyrka
4,4 km, Gammelgarn kyrka
5,2 km, Gunfjauns kapell
4,3 km, Kräklingbo kyrka

Kämpgravar

3,9 km, Kämpgrav i Ardre
5,0 km, Kämpgrav på Kräklingbo backe

Magiska Gotland

1,1 km, Tors borg - lite fler bilder
3,9 km, Upp och hoppa bror

Målningar

4,3 km, S:ta Katarina i Kräklingbo

Naturreservat

2,1 km, Russvätar
3,3 km, Torsburgen
5,6 km, Uppstaig

Platser

5,3 km, Upstaigs urskog
3,9 km, Österby myr i Kräklingbo

Rauk

57 m, Gotlands äldsta raukar

Saga

4,9 km, Kräklings stainkällingar

Skulptur

4,4 km, Adam och Eva i Gammelgarn
4,4 km, Det egna valet, Kain och Abel
3,7 km, En biskop från 1100-talet
4,4 km, Gubben Noak i Gammelgarn
4,4 km, Guds stad i Gammelgarn
4,4 km, I ditt anletes svett
4,4 km, Rumphuggen objektivitet

Slipskåror

3,7 km, Tors slipning

Socken

4,4 km, Gammelgarn socken

Stränder

6,0 km, Sjauster eller Sjaustru eller Sjöstugorna

Ängen

4,3 km, Kräklingbo änge
3,9 km, Mullvalds änge