Fornborgen på Klinteberget


Fornborgar - Klinte - Nära - Karta

Gotland, Fornborgen på Klinteberget - foto: Bernt Enderborg

Fornborgen på inlandsklinten Klinteberget mäter 150 X 125 meter och har ett naturligt skydd av stupen som omger den på alla sidor utom söder, där en 100 meter lång och upp till 14 meter bred vall av sten och jord har byggts. Tiden har gnagt på vallen varför den i dag inte känns särskilt hög när man betittar den men i forntiden bör den alltså ha varit högre och inte så bred; den kanske har haft en träpallisad ovanpå sig till ytterligare skydd.

Från Klinteberget har man en utmärkt utsikt - gotländska mått - över västra mitten på Gotland. Man står i jämnhöjd med tornet på Klinte medeltida kyrka, 25 meter över marken och 52 meter över havet, och borgen måste ha varit ett alldeles utmärkt ställe att hålla vakt på.

De undersökningar som har gjorts av olika fornborgar visar att de flesta är tillkomna under järnåldern. Men riktigt varför borgen byggts vet man inte och inte heller exakt när under järnålder, som ju som bekant tar sin början omkring 500 år före Kristi födelse och ändar vid medeltidens början på 1050 enligt historiska.se - det är minst 1500 år. Nordens största fornborg Tors borg påbörjades ett par hundra år efter Kristus och så är säkert fallet med borgen på Klinteberget också.

Gutalagen som nedtecknades i början av 1200-talet men är långt äldre har en paragraf om vakthållning, och där sägs: "Vakt skall envar hålla, som är aderton år gammal, och tjugo år gammal skall han hava fulla vapen, och tjugotvå år gammal svara för allt till fullo."

Alla, samtliga, varenda en, från 18 år är skyldiga att vakta. Det måste minst ha varit 10.000 personer som vaktade Gotland. Och vår krönika - Gutasagan - meddelar som bekant att det var många kungar som försökte men ingen lyckades, se t ex runstenen om Björn från Aspö i Södermanland. Det berodde på ett bra försvar.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen