21) Ledung, ledungsflottan


Gutasagan

Gotland, 21) Ledung, ledungsflottan - foto: Bernt Enderborg

Ur Gutasagan

Siþan gutar toku sir biscup oc presti oc wiþir fulcumnum cristindomi þa toku þair Oc wiþr at fylgia suia kunungi i herferþ miþ siau snieckium. vfan a haiþin land oc ai vfan cristin

Den vanligaste översättningen

Sedan gutarna skaffat sig biskop och präster och helt anammat kristendomen, gick de också med på att följa sveakungen i härfärd med sju snäckor mot hedniska länder men ej mot kristna.

Kommentar

Som en följd av kristendomen åtog sig gutarna att följa med sveakungen i härfärd, men bara till hedniska länder. Det var alltså inte alls fråga om någon anpassning till Sveaväldet, inlemmande i svearnas flotta eller något liknande, som det brukar stå, utan gutarna skulle kanske, möjligen följa med.

Ledungsskyldigheten är nämligen kringgärdad av så många villkor, se här, att det stod gutarna fritt att inte följa med. Första villkoret, som framgår, av ovanstående är att de följde bara med till hedniska länder, andra villkor är sånt som laga kallelse och tillräckligt vind, och ville gutarna inte, ens om förhållanden var perfekta, ställa upp på härfärden så kunde de betala sig ut det hela (ledungslame).

Och ännu värre

För att förstå det som sägs ovan bör läsningar av sidan Kristi riddares gård på riddarnas ö klargöra ett och annat.
/text och foto Bernt Enderborg