Oddgair dog i Holmgård


Runor - Follingbo - Nära - Karta

Gotland, Oddgair dog i Holmgård - foto: Bernt Enderborg

På en runsten från Hallfrede i Follingbo står:

... ...tkaiR : aR : to i : hulmka-... ...iþ(i) : -...

Av det som går att framläsa och som har supplerats från äldre källor sägs alltså att Oddgeir eller Uddgair dog i Holmgården. Det är bestämd form - inte Holmgård, utan Holmgården. Den bestämnda formen används också i Gutasagan när den berättar att Olof den helige efter sin vistelse på Gotland for till Holmgården ("hulmgarþj").

Skepp från en bildsten
De lysande sköldarnas rad

Nåja, Gutsagans Holmgård kallas ju i dag för Novgorod och ligger i Ryssland. Där hade gutarna en handelsgård redan på 1000-talet, kanske tidigare, och den låg så till att de hade rätt att ta väg över den regerande furstens gård (men det var mera en administrativ byggnad läste jag nyligen). Denna rättighet kanhända kan bero på att ruser tycks vara gutar, Ibn Fadlan verkar säga detta, se om Boris och Gleb - missa dock inte sidan Vilka var ruserna - men kan väl lika gärna bero på att gutarna var tidigt på plats (se om Staraja Ladoga på bit ner på sidan om Gutarnas kolonier).

Holmgård nämns också på ett jordfast stenblock av gnejsgranit i Sjusta, Skokloster, Uppland (U 687). En kille därifrån dog nämligen i gutarnas kyrka:

runa ' lit kiara ' mirki at ' sbialbuþa ' uk ' at ' suain ' uk ' at * antuit ' uk at ' raknaR ' suni ' sin ' uk ' ekla ' uk ' siri(þ) ' at ' sbialbuþa ' bonta sin an uaR ' tauþr ' i hulmkarþi ' i olafs * kriki ' ubiR * risti ' ru

Översatt: Runa let gæra mærki at Spiallbuða ok at Svæin ok at Andvett ok at Ragnar, syni sina ok Hælga/Ængla, ok Sigrið at Spiallbuða, bonda sinn. Hann vaR dauðr i Holmgarði i Olafs kirkiu. ØpiR risti runaR.

Krigsskepp från en bildsten
Bildstensskepp, 7-800-tal, samma bild som ovan, spjut i aktern, drakhuvud i fören, se också sidan Detalj från ett vikingaskepp

Jag skall ta och ställa till det för fastländska patrioter. I Gutasagan sägs att gutarna frivilligt gick under Svea konung och till den ändan skaffade sig handelsrättigheter med svealändsk vapenskydd - om det behövdes och gutarna kallade - på alla ställen som hörde till Uppsala konungs hav (Mälaren). Svearna utlovas motsvarande skydd för alla som "hinget sykia" (söker sig hitåt).

Gutar lovar alltså att skydda de svear som sökte sig häråt. Den som är läskunnig ser strax att svearna inte alls utlovas vapenskydd på just jämt Gotland, vilket dock alltid förutsätts, utan skyddet gällde dem som sökte sig hitåt eller häråt. Oddgair dog alltså under gutarnas skyddande vingar i gutarnas kyrka på gutarnas handelsgård Holmgård i Novgorod; se också Gutarnas kolonier, där i så fall svear också åtnjöt gutniskt skydd.

- Om du satte i halsen nu, få vi påminna om att vi har läst i många, många historieböcker att svearna skulle ha skyddat gutarnas handel; gutarnas skulle liksom ha bedrivit handel i Balticum och annorstädes under svearnas skyddande vingar. Exakt var har de som skrivit dessa böcker fått detta ifrån?

Och ifall tanken inte slog dig så skall vi av en ren händelse påpeka att ristningen från Uppland säger att gutarna hade en kristen kyrka i Novgorod på vikingatiden. Men det måste ha varit efter 1030 nån gång eftersom Olof den helige själv var där och hälsade på vid den tiden.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen