Är detta Frej månne


Mytologi - Lokrume - Nära - Karta

Gotland, Är detta Frej månne - foto: Bernt Enderborg

Som alla svenskar vet så fanns det under vikingatiden ett tempel i Sigtunatrakten där asarna dyrkades. Det beror på att Adam av Bremen nämner detta i sin bok om ärkestiftet Hamburg, Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum (kan du latin så kolla här, Moskvas Universitet), från slutet av 1000-talet. Numera sägs att Adam aldrig själv var i Svealand utan hans berättelse om Svitjod och svearna är baserade på samtal med den danske kungen Sven Estridsson och hans kunskapare.

Adam av Bremen säger att i templet fanns Oden, Tor och Frej som statyer. Och den tredje, Frej, "skänker de dödliga fred och njutning. De förser också hans bildstod med en väldig stående manslem".

Den första stenkyrkan i Lokrume byggdes på 1100-talet. Om det funnits någon föregående kyrka av trä är det ingen som vet, men stavkyrkor har det funnits ett gäng på Gotland, så särskilt otroligt är det alltså inte att det har stått en sådan också i Lokrume.

Figuren på bilden ovan har varit en vattenkastare, som suttit i ett hörn av tornet. Om den är från 1100-talet vet väl ingen, men dopfunten och annat i sten är från 1100-talet i kyrkan så varför inte denna också. 1752 togs dock vattenkastaren ner och brukades därefter som fattigstock, dvs man la en slant i det hål som finns i figurens huvud varefter slantarnas passande nog förvarades i magen tills de behövdes för sitt ändamål.

Vi kan förstås inte påstå att det är Frej på bilden ovan, sånt går inte att veta, men vi kan fundera över varifrån föreställningen kommit att en vattenkastare skulle utformas på detta sätt, dvs med en tilltagen fallos i all sin prakt.

- Vad sägs om att gutarna hade varit i Asatemplet och sett statyerna och ville förnedra religionen genom att göra Frej till en ynklig tjänare på ett av Guds hus? Eller hade man läst om Onan i 1 Mosebok 38:8-10? Eller är det helt enkelt en vikingatida staty av Frej som degraderats genom att i all framtid fungera som vattenkastare?

Skulpturen står utställd i den västra stigluckan vid Lokrume kyrka.

Bara för skoj skull
Jag hade min snart 15-åriga son med mig när fotografiet ovan togs. På vägen från Martebo myr berättade jag att sockennamnet Lokrume antas betyda "Lökrummet" av ortnamnsforskare och att detta inte var något som han behövde tro på. När vi hade kikat på statyn ovan sa han: "Nu vet jag varför det heter lökrummet..."
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen