Bro prästänge


Ängen - Bro - Nära - Karta

Gotland, Bro prästänge - foto: Bernt Enderborg

Bro prästäng alldeles nordost om Bro kyrka är ett litet änge dominerat av tall. Tallarna är ålderstigna och högresta, undervegetationen är ganska artfattig och består mest av det högväxta hundkexet men det finns exempelvis också svinrot och annat som i många ängen (ängar).

Bro prästänge

Jag tror att man har dragit den nya fiberledning tvärs genom änget.

Bro prästänge

Det rinner en kanal i slutet av änget, och det finns en bro man kan gå över och måhända fortsätta längs kanalkanten ett stycke. Det ser ut så här:

Bro prästänge

En stig inbäddad i grönska. Jag vet varken hur långt eller vart den för.

Bro prästänge

Bro prästäng är måhända inget blomstereldorado, men vackert nog i alla falll.

Bro prästänge

Ängets södra sida går längs landsvägen, 148, änget börjar efter den bro som har gett socknen sitt namn, bron Bro. Det är inte just den bron utan en tidigare som låg på samma ställe, sägs det i liten information om kulturstigen som går i environgerna genom vilken man får se en offerkälla, slipskårestenar (svärdslipningsstainar), en sojde, rudera av en vattensåg, ett gravfält från järnåldern och änget.

Bro prästänge

För den som önskar så fanns det en bänk och bord framställt i grönskan, en skylt om ett och annat. Bänken kommer väl till pass för den medhavda fikakorgen om man har gått den 2,5 kilometer långa kulturstigen.

- Ser du hasseln till vänster på bilden?

Bro prästänge

Vid foten av hasseln finns rester av en brunn, som "ansetts vara rester av en helig källa". En annan offerkälla som inte kan betvivlas ligger några hundra meter från änget, ty i den offrar folk fortfarande, se Bro offerkälla; se också Det helga korset i Bro om du vill veta mer om offrande i Bro.

Till sist skall jag också sägas att bilderna gör nog inte änget rättvisa ty jag var där vid sjutiden på kvällen den 30 maj 2013.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen