Fornänge i Vänge


Kämpgravar - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Fornänge i Vänge - foto: Bernt Enderborg

Husgrunden efter huset som övergavs i Fornänget några århundraden efter Kristi födelse är överraskande stor. En av järnålderns stormän i socknen har kanske bott där.

Ungefär 25 meter lång och 8 meter bred ger en boendeyta på 200 m2. Den riktigt gamla vägen har gått alldeles i närheten, men återfinns nu som stenhögar i de små dikena som kantar åkrarna. Med lite god fantasi kan man nog följa vägen över åkrarna mot Buttle, ner vid Arängsbacke och den försvinner ner i skogen okänt vart. Men då måste man ha god lokalkännedom, delar av vägen finns nämligen kvar i hultet alldeles nerför Stapelakan.

För skojigt kan vi säga att Strelow på 1600-talet la början till Gotlands landnam i Vänge. Han påstod att landet just här ligger högst och att Tjelvar, Gotlands förste inbyggare, på plats höll ett ståtligt tal till folket, prisade traktens skönhet och beslöt sig för att slå ner bopålarna.

Nu är inte Gotland som högst i Vänge, men om man vill välja ut en mitt på Gotland så pekar man några hundra meter bredvid den medeltida kyrkan i samma socken.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

495 m, Bjärges Solljus
1,2 km, Bolagsstämma i Vänge
1,1 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
4,7 km, Hästtjuvar
964 m, Western Riders Gotland
794 m, Veterantraktorer
1,2 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

981 m, En cowgirl
1,0 km, Gotland - hästarnas land
3,6 km, Krasse
1,9 km, Våtmark

Fauna

870 m, En vit stork

Flora

1,7 km, Majviva

Fornborgar

1,7 km, Arängsbacke
3,4 km, Guldrupe fornborg
3,4 km, Tuna i Viklau
3,3 km, Viklau fornborg

Företag

517 m, Bjärges Träförädling AB
4,7 km, Gervide gård
2,5 km, GOTFire Värmesystem

Historia

3,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
1,9 km, Draken i Vänge
5,3 km, Festplatsen i Buttle
4,7 km, Hagelheim bro
1,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
1,9 km, Järnålderns organisation och försvar
1,9 km, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

2,2 km, En holländare
1,9 km, Fotavtrycken och bilan i Vänge
3,5 km, Jag såg rus
1,9 km, Tors borg
500 m, Vad är det väl
3,6 km, Vikingakläder

Kyrka

5,6 km, Buttle kyrka
3,7 km, Guldrupe kyrka
4,9 km, Sjonhem kyrka
2,5 km, Viklau kyrka
1,9 km, Vänge kyrka

Kåseri

2,1 km, En vårsida för 2007
1,5 km, Ett silverne träd
1,1 km, Havets söner
3,6 km, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

0 m, Fornänge i Vänge
3,6 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

1,5 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,5 km, Man ser dem sällan
644 m, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,4 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
2,5 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

421 m, Cedergrens orgelmuseum
4,8 km, Russmuseum

Målningar

5,7 km, Himmelsk dagg i Buttle
5,6 km, Själavägningen i Buttle

Naturreservat

5,0 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,2 km, Buttle järnvägsstation
2,2 km, Ett gotländskt vattendrag
1,9 km, Tjaukle
1,1 km, Vänge bygdegård
5,1 km, Västerby komministerboställe

Runor

3,7 km, Mässhaken i Guldrupe
5,0 km, Rodfos sveks i Rumänien
3,7 km, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

1,9 km, Bysantisk figuration
1,9 km, Den vikingatida kyrktuppen
1,9 km, Ett bart huggande svärd
2,0 km, Gaitbucken jär a gaitbuck
2,5 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
2,5 km, Jesus väcker Lasaros
5,7 km, Kejsaren i Buttle
1,9 km, Kvinnans skapelse
1,9 km, Mannens skapelse
5,7 km, Solsymbolen i Buttle kyrka
1,9 km, Triumfkrucifixet i Vänge
1,9 km, Tuppundret i Vänge
1,9 km, Vattenvarelsen i Vänge
4,9 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
1,9 km, Vem blir sluken
2,5 km, Viklaumadonnan
5,6 km, Överträdelsens barn i Buttle

Tackar

1,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

2,0 km, Vänge prästänge