Gökblomster


Flora

Gotland, Gökblomster - foto: Bernt Enderborg

Gökblomster heter Lychnis flos-cuculi på latin och är en 3-6 dm hög ört av familj Nejlikeväxter. Den har smala, motsatta blad och ljusröda blommor med djupt fyrflikiga blad.Gökblomster är vanliga på fuktig ängsmark ända upp till södra Norrland står det i uppslagsverket Focus. Blomman på bilden bodde i Käldänge i Garde socken på sydöstra Gotland, som är ett av de vackraste ängena som överhuvudtaget finns.

Mer om Gökblomster här.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

2,2 km, Bieffekten
6,2 km, Ormkvinnans barn 2006
317 m, På vandring i Garde den 24/7-2003

Evenemang

1,3 km, Motormarknad & Loppis

Fiskeläge

3,7 km, Tutens eller Masrebodar fiskeläge

Fornborgar

3,3 km, Botvidebackar - Walbierg

Historia

1,5 km, 1100-talstaket i Garde kyrka
832 m, Anckarströms änka
3,5 km, En sojde i Garde
3,4 km, God Gardesten
1,5 km, Kalkstensbrytning i Garde
1,4 km, Kyrkan som står barfota
1,5 km, Lite mer om Garde kyrka
1,5 km, Medeltida gårdsport i Garde
3,6 km, Offerkast av sten
2,2 km, Portklappen i Alskog
410 m, Visbjerg - promenadguiden

Kastaler

3,4 km, Lau kastal

Kuriosa

3,4 km, Västra kyrkogårdsmuren i Lau

Kyrka

2,2 km, Alskog kyrka
1,5 km, Garde kyrka
3,5 km, Lau kyrka

Kåseri

1,5 km, Nog ser det ut som

Kämpgravar

1,7 km, Graips hus
4 m, Käldänge
1,1 km, Kämpgravar i Juves änge

Magiska Gotland

163 m, Hur mycket magi tål du
3,1 km, Några bilder på Lau
4,4 km, Vinter i världens vackraste land
3,1 km, Älvorna dansar

Målningar

2,3 km, Alskogaren - glasmålare
3,5 km, Aposteln Petrus i Lau
1,4 km, Boris och Gleb
3,5 km, Den unge Jesus
2,3 km, Mariabilder - Maria med skyddsmantel

Naturreservat

3,5 km, Bosarve naturskog
4,0 km, Ollajvs naturreservat

Platser

3,5 km, Godugn - stenåldersgrotta
3,8 km, Lau käldu
371 m, Visbjerg

Runor

1,5 km, En av våra kyrkor

Saga

1,9 km, Fålltare fylling

Skeppssättningar

3,5 km, Gålrum gravfält
2,7 km, Bandeläins täppu
5,8 km, Liffrideskeppen
1,9 km, Skeppssättningar vid Digerrojr

Skulptur

3,5 km, Altartavlan i Lau kyrka
2,3 km, Globus, stenkonstnär
2,2 km, Josefs första dröm
3,5 km, Medeltida föreställningar
3,5 km, Triumfkrucifixet i Lau
3,5 km, Tvivlaren i Lau

Socken

2,3 km, Alskog

Stenrösen

1,9 km, Digerrojr
3,5 km, Dikkarehagens röse

Stränder

3,7 km, Lausviken

Ängen

70 m, Käldänge