Guldrupe fornborg


Fornborgar - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Guldrupe fornborg - foto: Bernt Enderborg

Fornborgen i Guldrupe ligger några hundra meter från kyrkan på vägen mot Vänge, eller vad det nu står på skyltarna igen (en massa förvanskade/försvenskade ortsnamn). Informationsskylten på plats är rätt rolig ty den säger att borgen mäter 95 x 105 meter i diameter. Räknar man på det där så är alltså diametern 9.975 meter, nästan en mil. Så är det förstås inte. Borgen är ungefärligen en cirkel och diametern är omkring 100 meter.

Borgen sägs vara av så kallad flatmarkstyp och har kanske haft två vallar. Länsstyrelsen som skrivit därstående information säger att när kyrkorna uppfördes så gjorde man det gärna i närheten av gamla kultplatser (det är gott om kyrkor som står på eller alldeles bredvid gravfält från vikingatiden).


Länsstyrelsen drar till med att kyrkornas närhet till somliga fornborgar kanske hade till syfte att "förgöra den gamla hedniska tron och överlätta övergången till kristendomen". Och sen frågas skyltbetraktaren: "Har denna fornborg fungerat som en förhistorisk kultplats?"


Inuti borgen finns lämningar av byggnader. Det finns förstås mer lämningar i environgerna, kämpgravar och allt möjligt. Om allting som olika offentliga författare förslår skulle vara kultplatser så skulle gutarna inte haft tid till något annat. Det enda vettiga stället för kulthandlingar ligger förresten i Havdhem, fast det törs man knappt säga.

Det är hembygdsföreningen som har adopterat fornborgen och håller efter växtligheten så att envar som är intresserad kan fundera en stund på vallarna som bör vara omkring 2.000 år gamla. Vi tackar hembygdsföreningen!

Här finns lite allmän information om fornborgar och här en karta med fler sådana.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

3,8 km, Bjärges Solljus
4,6 km, Bolagsstämma i Vänge
4,5 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,5 km, Western Riders Gotland
2,7 km, Veterantraktorer
3,6 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,5 km, En cowgirl
2,4 km, Gotland - hästarnas land
1,8 km, Krasse
3,0 km, Myren i Hejde
4,4 km, Våtmark

Bildsten

5,5 km, Änges bildstenar

Fauna

3,1 km, En vit stork

Flora

2,6 km, Majviva

Fornborgar

4,4 km, Arängsbacke
4,5 km, Binge slott
4,7 km, Fornborgen i Väte
0 m, Guldrupe fornborg
3,1 km, Tuna i Viklau

Företag

3,9 km, Bjärges Träförädling AB

Gutasagan

4,4 km, 18) Olof den helige

Historia

6,1 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
6,2 km, Fattigstugan i Atlingbo
1,4 km, Hagelheim bro
1,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
4,6 km, Medeltida smide i Väte
4,1 km, Rosenby båtmanstorp
4,6 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

1,2 km, En holländare
3,9 km, Vad är det väl

Kyrka

396 m, Guldrupe kyrka
4,2 km, Viklau kyrka
4,6 km, Väte kyrka

Kåseri

5,4 km, En vårsida för 2007
4,9 km, Ett silverne träd
4,3 km, Havets söner
329 m, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

3,4 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

2,4 km, En promenad i slutet av maj 2009
4,8 km, Man ser dem sällan
4,0 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,2 km, Viklau medeltida prästgård

Medeltidsveckan

3,9 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

3,7 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

4,6 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

4,1 km, Buttle järnvägsstation
4,7 km, Ett gotländskt vattendrag
4,7 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
2,2 km, Tjaukle
4,5 km, Vänge bygdegård
2,0 km, Västerby komministerboställe

Runor

389 m, Mässhaken i Guldrupe
379 m, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

4,6 km, Anna själv tredje
4,5 km, Den drakdiande kvinnan
4,5 km, Den sista måltiden igen
4,6 km, En medeltidsman
4,6 km, En tidigmedeltida riddare
4,6 km, Ett torn i Väte
4,6 km, Haren i Väte
4,2 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,2 km, Jesus väcker Lasaros
4,6 km, Krucifixet i Väte
4,6 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
4,2 km, Viklaumadonnan

Tackar

2,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,3 km, Fonnsänge