Aspö kyrka i Södermanland

Runstenen står rest i kyrkans vapenhus och meddelar:

[ub]lubR · lit · kira : kuml : likhus : auk : bru · at sun sin : biurn : uar trebin : a : kut : lanti : þy : lit : fiur · sit : fluþu : kankiR : þair : uib[ulkuR] : uilta iki halta : guþ : hilbi : anta : hans

Översatt sägs detta betyda:

"Olov lät göra minnesmärket, likhuset och bron efter sin son Björn, (som) blev dräpt på Gotland." Hur Björn dog står i versform:

"Därför lät han livet
att följeslagarna flydde
Björns fälttecken
de ville icke hålla
gud hjälpe hans ande"

Tolkningen förutsätter på en mindre punkt att man har läst fel på 1600-talet. Den tiden säger nämligen att det står "uib[ulkuR]" men att det i själva verket har stått: "uibiurnaR".

Aspöstenen meddelar att Björn med sina män hade tagit sig i land på Gotland men att han själv blev ihjälslagen. Att Björn hade fälttecken tyder på att det inte var ett mindre rövartåg som skulle råna och härja utan något större.

Denna runsten är från gutniskt håll mera trovärdig än sådana där det mäktiga sveariket som kräver skatt av gutarna framtrollas ur tomma intet. Vår Krönika (Gutasagan) säger trankilt att "Mangir kunungar stridu a gutland miþan haþit war. þau hieldu gutar e iemlica siþri Oc reth sinum", dvs många kungar stred mot Gotland under heden tid. Dock behöll gutarna alltid segern och sin rätt.

- Kanske Björns krigståg var ett av de många som omnämns i Krönikan.

I förbigående skall vi tillägga tillägga att arkeologerna inte har funnit några lämningar som tyder på att främmande folkslag har etablerat sig på Gotland. Visst har skribenter försökt göra svear av döda gutar, t ex på Kopparsviks vikingatida gravfält, men då måste gravinnevånarna förklaras vara så assimilerade att de också i döden har på sig gotländska kläder och följer gotländska seder.

Gotland erövrades inte förrän Valdemar Atterdag besegrade republiken Gotland 1361, förmodligen i maskopi med Hansestadt Visby (men det kan jag inte bevisa än), men det skall kanske också uppmärksammas att det är oklart vad Atterdag egentligen åstadkom, något danskt styre etablerades i vart fall inte från och med 1361.

/text Bernt Enderborg