Frötuna kyrka i Uppland

Endast fragment av denna runsten som har varit 1,5 meter hög återstår. Men från en 1600-talsteckning tror man sig ha lyckats få fram:

[ayiti siatir:faþur] ...k:sut:o:kutloti:hkni:o:syk[um:in:ur:basti]:buti:uhlmstan:


De runor som står inom klammer ovan sägs ha funnits på nu försvunna delar av stenen. Texten har tolkats betyda:

"Ön [reste] denna [sten] efter [sin] fader... blev sjuk på Gotland ... Hagne i Sikum. Han var den bäste bonde. Holmsten [ristade]".

Det förefaller inte alls stå att fadern blev sjuk på Gotland, utan att han "tog sot". När någon dör sotdöden så betyder det väl att vederbörande avled av ålder eller så, möjligen sjukdom, men fadern eftersom tog sot så det är inte gott att veta vad som har hänt.
/text Bernt Enderborg