Norrsunda Uppland, Köping Öland

1663 murades en runsten in i Sparreska gravkoret i Norrsunda kyrka, och där ligger den väl än, som har den klassiska gotländska bildstensformen, men vad det står på den vet jag i skrivande stund inte. Stenen på Öland låter dock meddela:

f...ntr.þir fyrþu stin þina av kutlanti uk r ftir si- t bruþur sin on iti þisa h

Detta påstås betyda: "...de förde denna sten från Gotland och ... efter ..., sin broder. Han ägde denna..."

Dessa båda runstenar sägs vara exempel på export från Gotland, men om det är gutar som har knackat dit runorna också är det väl ingen som vet. Man kan väl alltid fritt på fundera på om inte de som förde stenarna till fastlandet också har fått ristningarna utförda på Gotland.

Och för att dra ut anledningen så långt det går till att det finns så många gutniska ord och vändningar på de många stenarna i Uppland, ett danskt alfabet användes brukar det stå hos historikerna, så beror det kanske på att det är gutniska entreprenörer som har gjorde dem. Varför inte? Gutarna kunde rista runor redan på 300-talet. I förbigående kan vi också påminna om att den gotländske forskaren Gannholm menar att Adam av Bremen säger att Birka är gutarnas stad mitt i svearnas område.
/text Bernt Enderborg