Gaitbucken jär a gaitbuck


Skulptur - Vänge - Nära - Karta

Gotland, Gaitbucken jär a gaitbuck - foto: Bernt Enderborg

Det här med diftonger är knepigt. Gutarna uttalar oftast bokstaven i som ei (diftong), dvs de flesta svenskar uppfattar det så. När vi skriver "ligg i" så uttalar vi det som "ligg ei". När vi läser en text högt och någon påpekar att vi använder många diftonger så vet vi oftast inte vad denne pratar om. Och när t ex en stockholmare läser högt så undrar vi varför de pratar i näsan, nasalt alltså, och om dennes uttal möjligen skall kallas näsonger.

Det där är ett i, säger medelsvensken, som får medhåll av guten som säger, visst, ett "ei" är det. Men så är det inte alltid. Om en gute läser "I det ger jag fanken" så säger han "I dei gir ja fanken", och bokstaven g uttalas hårt och inte som ett j. Gotländskan utmärker sig för rikedom av diftonger, men det är som synes en del annat också.

Den getabock som blev kvar vid ombyggnaden av Vänge medeltida kyrka (det fanns alltså en kyrka före den nuvarande medeltida) utgör en sevärdhet av mått och rang. Det finns förresten en hel fris sådana uppe i sydöstra hörnet som är världsberömd i Sverige.

Men det är inte "en jetabock" som du ser, utan "a gaitbuck". Det skall var hårt g, och vi säger aldrig "en gaitbuck" utan "a gaitbuck". Om du nu far till Vänge för att beskåda kyrkan och geten så kan du emellertid inte säga att du skall åka för att se "a gaitbuck". Nu känner du till den och då är det bestämd form, alltså:

"Ja ska koir ti Vängge u keike pa gaitbucken".

- Välkommen! Gaitn rockar fett.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

1,5 km, Bjärges Solljus
880 m, Bolagsstämma i Vänge
894 m, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
3,2 km, Hästtjuvar
2,8 km, Western Riders Gotland
2,6 km, Veterantraktorer
2,0 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,8 km, En cowgirl
2,9 km, Gotland - hästarnas land
5,2 km, Krasse
1,7 km, Våtmark

Fauna

2,2 km, En vit stork

Flora

3,6 km, Majviva

Fornborgar

1,4 km, Arängsbacke
4,7 km, Tomase fornborg
2,9 km, Viklau fornborg

Företag

1,5 km, Bjärges Träförädling AB
3,2 km, Gervide gård
568 m, GOTFire Värmesystem

Gravfält

5,3 km, Broa gravfält

Historia

2,5 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
76 m, Draken i Vänge
3,7 km, Jacobs minnessten, ringkors
76 m, Järnålderns organisation och försvar
5,3 km, Nordens största gravklot
59 m, Vikingatida smideskonst i Vänge

Kuriosa

4,1 km, En holländare
58 m, Fotavtrycken och bilan i Vänge
2,7 km, Jag såg rus
67 m, Tors borg
1,5 km, Vad är det väl
2,7 km, Vikingakläder

Kyrka

3,7 km, Sjonhem kyrka
3,6 km, Viklau kyrka
76 m, Vänge kyrka

Kåseri

867 m, En vårsida för 2007
753 m, Ett silverne träd
1,7 km, Havets söner

Kämpgravar

2,0 km, Fornänge i Vänge
2,8 km, Gervide, Sojvide

Magiska Gotland

3,4 km, En promenad i slutet av maj 2009
1,1 km, Man ser dem sällan
1,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,5 km, Munkhuset vid Möllebos eller Möllbos
3,6 km, Viklau medeltida prästgård

Museer

1,5 km, Cedergrens orgelmuseum
3,6 km, Russmuseum

Naturreservat

5,0 km, Klosteränget
4,9 km, Trullträsk - Lindhammarsmyr

Platser

4,9 km, Buttle järnvägsstation
2,7 km, Ett gotländskt vattendrag
3,8 km, Tjaukle
896 m, Vänge bygdegård

Runor

3,6 km, Rodfos sveks i Rumänien

Skulptur

71 m, Bysantisk figuration
70 m, Den vikingatida kyrktuppen
77 m, Ett bart huggande svärd
0 m, Gaitbucken jär a gaitbuck
3,6 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
3,6 km, Jesus väcker Lasaros
55 m, Kvinnans skapelse
66 m, Mannens skapelse
76 m, Triumfkrucifixet i Vänge
55 m, Tuppundret i Vänge
51 m, Vattenvarelsen i Vänge
3,7 km, Vem - Josef, Tor eller Hägwald
70 m, Vem blir sluken
3,6 km, Viklaumadonnan

Stenrösen

3,4 km, Disroir, disrojr

Tackar

3,3 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

73 m, Vänge prästänge