Landet av mjölk och honung


Kåseri - Guldrupe - Nära - Karta

Gotland, Landet av mjölk och honung - foto: Bernt Enderborg

Gotland kringflutet av värmeväxlaren Östersjön är förstås ett av Sveriges bördigaste områden. Stora slätter plana som salsgolv där jordens hänsynsfullaste bönder inte bara odlar utan också vårdar landskap, blommor, örter, fornlämningar, sagolika ängar.

De flesta uttalar öns namn som Gottland. Men det är inte därför ön heter så - Gotland är goternas/gutarnas land - även om det i och för sig är ett alldeles ovanligt gott land.

Å andra sidan så har faktiskt en del ställen sådana namn att alla borde förstå vad det är frågan om. Ortnamnsforskaren Ingemar Olsson säger i sin bok Gotländska Ortnamn att sockennamnet Guldrupe möjligen är sammansatt av Gudh och torp, och således skulle betyda Gudtorp eller något åt det hållet. Det är samma sorts tolkning som man ibland brukar göra av ordet filmjölk - film vet man vad det är, men vad är jölk?

Namnet Guldrupe har inget alls med gudh eller guld att skaffa, och det är inget torpnamn. Om jag säger att det droppar av mjölk och honung i Guldrupe, av gula saker, blir det tydligare då?

Att Guldrupe betyder Gul-drupe (det droppar av gult) är en egenhändig tolkning av ortnamnet, så förutom att det står så, så är det inte tvärsäkert att det är riktigt och rätt. Namnet Gudtorp är dock inte ens en flinga bättre.

Nåja, det droppar gult i Guldrupe, solen ler på oss, snart nog flyter landet av mjölk och honung. Du är välkommen hit, rakt in i vår tid…
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Artiklar

4,1 km, Bjärges Solljus
4,8 km, Bolagsstämma i Vänge
4,8 km, Bredbandsmöte i Vänge 16/3 2015
2,8 km, Western Riders Gotland
3,0 km, Veterantraktorer
3,9 km, Veterantraktorklubben plöjer vidare

Bilder

2,8 km, En cowgirl
2,7 km, Gotland - hästarnas land
2,1 km, Krasse
2,8 km, Myren i Hejde

Bildsten

5,8 km, Änges bildstenar

Fauna

3,4 km, En vit stork

Flora

2,7 km, Majviva

Fornborgar

4,2 km, Binge slott
4,4 km, Fornborgen i Väte
329 m, Guldrupe fornborg
3,0 km, Tuna i Viklau

Företag

4,1 km, Bjärges Träförädling AB

Gutasagan

4,1 km, 18) Olof den helige

Historia

6,3 km, Domarringen vid Sojvide i Sjonhem
6,0 km, Fattigstugan i Atlingbo
1,0 km, Hagelheim bro
1,9 km, Jacobs minnessten, ringkors
4,3 km, Medeltida smide i Väte
3,8 km, Rosenby båtmanstorp
4,3 km, Stenhuggarmärken

Kuriosa

1,4 km, En holländare
4,1 km, Vad är det väl

Kyrka

71 m, Guldrupe kyrka
4,3 km, Viklau kyrka
4,3 km, Väte kyrka

Kåseri

5,2 km, Ett silverne träd
4,5 km, Havets söner
0 m, Landet av mjölk och honung

Kämpgravar

3,6 km, Fornänge i Vänge

Magiska Gotland

2,6 km, En promenad i slutet av maj 2009
5,1 km, Man ser dem sällan
4,3 km, Väderfront 2010

Medeltida hus

4,3 km, Viklau medeltida prästgård

Medeltidsveckan

3,5 km, Medeltidsdagen i Väte 2013

Museer

4,0 km, Cedergrens orgelmuseum

Målningar

4,3 km, Kyrkmålningen i Väte

Platser

4,4 km, Buttle järnvägsstation
4,9 km, Ett gotländskt vattendrag
4,4 km, Sigsarve vattensåg i Hejde
2,3 km, Tjaukle
4,8 km, Vänge bygdegård
2,0 km, Västerby komministerboställe

Runor

66 m, Mässhaken i Guldrupe
53 m, Runor i Guldrupe kyrktorn

Skulptur

4,3 km, Anna själv tredje
4,2 km, Den drakdiande kvinnan
4,2 km, Den sista måltiden igen
4,3 km, En medeltidsman
4,3 km, En tidigmedeltida riddare
4,3 km, Ett torn i Väte
4,3 km, Haren i Väte
4,3 km, Ingalunda fastspikad, tjusig krona
4,3 km, Jesus väcker Lasaros
4,3 km, Krucifixet i Väte
4,3 km, Sakristiportalen i Väte kyrka
4,3 km, Viklaumadonnan

Tackar

2,5 km, Vi fick ett brev om Tjaukle

Ängen

4,0 km, Fonnsänge