Bildsten vid Vallstena kyrka


Bildsten - Vallstena - Nära - Karta

Gotland, Bildsten vid Vallstena kyrka - foto: Bernt Enderborg

Den bildsten som står uppställd vid Vallstena kyrka är en kopia av originalet. På bildstenen har man rekonstruerat färgerna för att man vill visa att forntiden inte var grå. Det enda man dock kan säga med säkerhet om färger på bildstenar är att man har hittat färgfragment, troligtvis rött, men det antas allmänt att de har varit målade.

http://www.historiska.se/data/?bild=22363
Bengt A Lundberg SHM

Bildstenen hittades skadad på gravfältet några hundra meter bakom bildstenen ovan, ursprungligen har den stått vid en grav från 400- eller 500-talet e.Kr. Spiralerna i mitten får somliga forskare att fundera över om människorna möjligen dyrkade solen, de två djuren mitt emot varandra får andra sanningssökare att berätta om att hingshetsning var en populär sport enligt ett halvt millennium yngre isländsk litteratur och de två figurerna med spjut och sköld nertill på stenen berättar om hedna riter, krig och annat sånt. Det som forskarna säger kan vilken som helst människa gissa sig till, förutom att Gotlands historia skall tolkas i enlighet med sentida skrifter från Island.

Originalet på bild ovan, och där ser man att de två konstiga djuren överst på stenen i själva verkat är ryttare beväpnade med sköld och spjut på varsin häst, se Fornvännen 1960. Se också gärna mina spekulationer på sidan om symbolerna på stenen.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen