Liste ängar


Ängen - Norrlanda - Nära - Karta

Gotland, Liste ängar - foto: Bernt Enderborg

Liste ängar ligger i en gammal bygd på Gotland. Bara den nästan en halv mil långa grusvägen ner från väg 146 till Hammars fiskeläge är spännande med Bjärs hög, flera gigantiska stenrösen från bronsåldern och det magiska gravfältet Trullhalsar.

Liste ängar

Eftersom inte hela ängsmarken brukas så är det lite tillväxt i början, men strax öppnar ängarna upp sig.

Liste ängar

Den första öppna ytan är översållad av blomster. Här finns Adam och Eva, vit skogslilja, luktvickern, svinrot och mycket mer; Länsstyrelsen framhåller också på skylten de ovanliga grässorterna sträv- och skugglosta.

Liste ängar

Fortsätt genom den första ytan, där ett litet hus vid namn Maryland står, och in i nästa; ta stigen till vänster eller öster om du vill. Här står ett slåtterhus och vid vårt besök den 25 juni 2014 fanns i mängder bl a brudbröd, backklöver, höskallra, blåklockor och midsommarblomster. Här växer också svensk ögontröst, som bara finns på Gotland.

Liste ängar
Midsommarblomster

Liste ängar
Höskallra

Liste ängar

Ser du åt öster när du är längst in i Liste ängar så är det havet du ser i fjärran - det är vackrare än Bendes änge. Det går bra att promenera ner också där, väldigt naturskönt.

Liste ängar

Där växte ganska många orkidéer som jungfru Marie nycklar och som du ser på bilden ovan, Nattvioler, men de tidiga orkidéerna var utblommade.

Liste ängar

En bit ner mot havet till växte smått med Gräsull. Ända till strandkanten kommer du inte och det är ström i stängslet. Vänd och gå tillbaka genom ängarna, håller du höger på stigarna så kommer du till sandstranden.

Liste ängar är utomordentligt naturskönt! Sandstranden har vi inte har lagt ut på badkartan emedan den är ganska liten, men kanhända ett dopp efter promenaden kan vara något i alla fall; stranden ligger strax söder om fiskeläget där man måhända kan bada vid bryggan. Vi rekommenderar dock att du vänder, kikar på Trullhalsar och åker till Åminne i stället.

Gotlands Botaniska Förening gjorde en exkursion till Liste ängar, läs här.
/text och foto Bernt Enderborg

I närheten - fågelvägen

Fiskeläge

4,8 km, Agbod fiskeläge
2,7 km, Baju fiskeläge
472 m, Hammars fiskeläge
3,0 km, Hangrebod fiskeläge

Gravfält

1,0 km, Trullhalsar

Historia

1,0 km, Flytande järn
499 m, Snäckänge med länningar

Kuriosa

447 m, Vackert så

Kyrka

5,0 km, Anga kyrka

Målningar

5,0 km, Angakoden
5,0 km, Bernhardinus av Siena
5,0 km, Den stekte Laurentius
5,0 km, Drakdödaren i Anga
5,0 km, Själavägningen i Anga

Naturreservat

5,0 km, Storsund

Platser

4,9 km, Kyrkbinge vattensåg
1,0 km, Vendeltida solur

Skulptur

5,0 km, Triumkrucifixet

Stenrösen

2,9 km, Bjärs hög, Bjärs backe
4,3 km, Båticke i Anga

Ängen

5,2 km, Anga prästänge
2,4 km, Bajänget, Bendes änge
0 m, Liste ängar